Kommentar

Handikapplassar måtte vika for nytt sykkelfelt. Det er ikkje første gong det skjer i Oslo.

  • Magnhild Sørbotten
    Magnhild Sørbotten
    Leder for Handikapforbundet i Oslo og Oslo-spaltist
Skal man drive god byutvikling, må man kunne skaffe seg god innsikt i korleis tiltak vil slå ut for ulike deler av befolkninga, skriver Magnhild Sørbotten.

Ein aukande andel av befolkninga er fysisk utestengt frå Oslo.

Utan bevisst planlegging for å ivareta alle går det fort gale. Det ser vi akkurat no eit grelt eksempel på Vinderen. Her var det plassert handikapplassar rett utanfor døra til nærsenteret, med legekontor, fysikalsk institutt, apotek, fotpleiar, kafé og butikkar.

Det var heilt i tråd med Oslo kommunes felles prinsipp for universell utforming. Dei slår fast at HC-plassar skal ligge nærast mogeleg målpunkt. Det vil sei der folk skal.

Les hele saken med abonnement