Handikapplassar måtte vika for nytt sykkelfelt. Det er ikkje første gong det skjer i Oslo.

Skal man drive god byutvikling, må man kunne skaffe seg god innsikt i korleis tiltak vil slå ut for ulike deler av befolkninga, skriver Magnhild Sørbotten.

Ein aukande andel av befolkninga er fysisk utestengt frå Oslo.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Utan bevisst planlegging for å ivareta alle går det fort gale. Det ser vi akkurat no eit grelt eksempel på Vinderen. Her var det plassert handikapplassar rett utanfor døra til nærsenteret, med legekontor, fysikalsk institutt, apotek, fotpleiar, kafé og butikkar.

Det var heilt i tråd med Oslo kommunes felles prinsipp for universell utforming. Dei slår fast at HC-plassar skal ligge nærast mogeleg målpunkt. Det vil sei der folk skal.

Les hele saken med abonnement