Er det synd på hvite, norske menn? | Joacim Lund

  • Joacim Lund

To av tre Resett-lesere mener at det er så mye fokus på å hjelpe svake grupper, at vi ender opp med at hvite, norske menn blir diskriminert.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Mandag denne uken publiserte Fafo rapporten Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge. Rapporten handler om diskriminering på tvers av grunnlagene, det vil si kjønn, religion, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, alder og nedsatt funksjonsevne.

Noen funn er nesten ikke til å tro. Som at bare 58 prosent av befolkningen er helt uenig i at «noen menneskeraser er smartere enn andre». Kanskje er det bare sprøyt. Kjetil Rolness argumenterer godt for det her i Aftenposten.

Les hele saken med abonnement