Vi må snakke om Rudolf | Joacim Lund

  • Joacim Lund
Mange dyr på lite beitegrunnlag gir dårlig dyrevelferd. Antallet må ned i utsatte områder, men hva da med samenes rettigheter?

Bevaring av samisk kultur er viktig. Men må det innebære å påføre dyr lidelser?

Mange lever i den villfarelsen at reindrift er selve gullstandarden for god dyrevelferd. Forståelig nok, må en vel kunne si, i populærkulturen er frie dyr det samme som lykkelige dyr, og er det noe kjøttdyr i Norge som opplever stor grad av frihet, er det jo nettopp rein. Men det er altså helt galt. Deler av reinnæringen sliter med store dyrevelferdsproblemer. Eller for å tilpasse lidelseshistorien til sesongen: Det er på høy tid å tegne et mer realistisk bilde av Rudolf. Mange reinsdyr er ikke i stand til å trekke nissens slede, langt mindre å fly.

Noen steder er det rett og slett for mange rein og for lite mat. Voksende reintall, overbeite og sult har vært et problem i reindriften i Finnmark de siste 20–30 årene. Noen dyr dør av sult. Andre blir så svekket av sult at de blir enkle ofre for rovdyr. Overlever de til slakteren kommer, er ofte vekten for lav og kjøttet for dårlig.

Les hele saken med abonnement