Kommentar

Vi må snakke om Rudolf | Joacim Lund

Bevaring av samisk kultur er viktig. Men må det innebære å påføre dyr lidelser?

Mange dyr på lite beitegrunnlag gir dårlig dyrevelferd. Antallet må ned i utsatte områder, men hva da med samenes rettigheter?
  • Joacim Lund
    Joacim Lund
    Kommentator

Mange lever i den villfarelsen at reindrift er selve gullstandarden for god dyrevelferd. Forståelig nok, må en vel kunne si, i populærkulturen er frie dyr det samme som lykkelige dyr, og er det noe kjøttdyr i Norge som opplever stor grad av frihet, er det jo nettopp rein. Men det er altså helt galt. Deler av reinnæringen sliter med store dyrevelferdsproblemer. Eller for å tilpasse lidelseshistorien til sesongen: Det er på høy tid å tegne et mer realistisk bilde av Rudolf. Mange reinsdyr er ikke i stand til å trekke nissens slede, langt mindre å fly.

Les hele saken med abonnement