Demokratiets sårbarhet overfor masseappell | Bernt Hagtvet

I USA sitter nå en narsissistisk bølle i Det hvite hus. Han kaller seg et stabilt geni, skriver artikkelforfatteren.

USA har gjennom tidene hatt mange selsomme presidenter. Men den som sitter nå representerer antagelig bunnen.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Ordnende maktskifter er demokratiets kjerneverdi. De gir opposisjonen mulighet til å komme i posisjon ad fredelig vei. Slik bidrar demokratiske prosedyrer til å nedtone konflikt. Men maktskifter behøver ikke innebære forlengelse av kvalitet.

Det har vi sett i det siste. I USA sitter nå en narsissistisk bølle i Det hvite hus. Han kaller seg et stabilt geni. Fallet fra Barack Obama gir gjenlyd over en hel verden.

Les hele saken med abonnement