Kommentar

Aps sinne mot Frp hindrer viktig lærdom etter 22. juli

Holdninger i Frp er ikke den viktigste debatten, mener Thomas Boe Hornburg.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

img257-S2BEVihq7r.jpg

«Ingen av de politiske partiene har et ansvar for terrorhandlingene. Men Frp har et politisk ansvar for å ha skapt grobunn for fremmedhat og høyreekstremisme.»

I november 2011, noen få, lange måneder etter 22. juli, sa AUF-leder Eskil Pedersen dette til Aftenposten. Mange i Arbeiderpartiet var enige med ham da. Mange er enige med ham nå. Mange venter på et oppgjør i og med Frp.

Men man får seg ikke til å si det. Bare nesten.

For følelsene i Ap etter 22. juli er fortsatt så sterke, påminnelsene om alt som gikk tapt så mange, at det pipler ut.

Mange venter på et oppgjør i og med Frp

Denne uken har vist det. Det pipler, i Jonas Gahr Støres bok, i Hadia Tajiks raseri over Ulf Leirsteins støtte til muslimkritikk på Facebook, i Raymond Johansens oppfordring til Siv Jensen om å bekjempe «farlige» holdninger i eget parti.

I alt dette ligger et sinne som bare så vidt lar seg tøyle, et innpakket svar på hva som gjenstår etter 22. juli.

Tid for åpen konfrontasjon

Det sinnet er mest av alt rettet mot Frp – for ikke å ha tatt et oppgjør med rasistiske utsagn fra partifeller før, for ikke å slå ned på fremmedhat i egne rekker nå. Det sinnet har vært der fra første stund i Ap, fra dagene etter 22. juli. Det har ikke sluppet taket, men har heller ikke blitt satt skikkelig ord på.

Harald Stanghelle kommenterer:

Les også

Debatt på gummisåler?

Uken har dermed også vist at skal vi videre i den politiske bearbeidelsen av 22. juli trenger vi en mer direkte, åpen konfrontasjon om terror, holdninger, Anders Behring Breiviks handlinger – og FrPs påståtte ansvar.

Det er tid for det nå.

Kryptisk fra Støre

Tirsdag ga Støre ut en bok som avsluttes med et 55 siders langt essay om 22. juli. Der tar han utgangspunkt i sin «uro» over at vi ikke har tatt «den vanskeligste debatten» om 22. juli. Den handler, ifølge Støre, om «sammenhengen mellom holdninger og handlinger».

Det er et ekko av partisekretær Raymond Johansen som i sommer etterlyste «et oppgjør med gjerningsmannens holdninger».

Etterlysningen fra de to mest sentrale Ap-politikerne favner bredere enn Frp. Men begge etterlater et inntrykk av at det løper en linje fra Breiviks manifest til holdninger blant enkelte i Frp – og derfra mer allment til det ytterliggående høyre i Europa og i norsk historie.

Men ingen av dem sier det rett ut.

Frp har ikke lært av 22. juli.

Støre skriver bare at deler av ideologien som inspirerte Breivik fortsatt «næres» av «taleføre krefter i etablerte politiske partier».

Slik pakker han inn det budskapet som ligger under: Frp har ikke lært av 22. juli.

Kravet om skittentøysvask

Man kan forstå hvorfor.

Ledelsen i Frp ytrer seg jo taktfullt om innvandring og muslimer. Partiprogrammet har ikke noe med høyreekstremisme å gjøre. Det gjør kravet om en «skittentøysvask», for å bruke Hadia Tajiks sinte ord i Debatten på NRK, vanskelig å gi en klar adresse i Frp.

Og anklagene om at Ap slår politisk mynt på sin rolle som terroroffer, har vært gjentatt siden august 2011.

Men nå, tre år etter terroren, er det likevel ikke lett å forsvare at budskapet av den grunn pakkes inn – ikke nå lenger.

Hvordan kan et menneske bli så skadet på vår vakt – på Ris?

Dersom Ap mener det er maktpåliggende at Frp etter 22. juli rydder i egne rekker og i sin egen historie, må Ap-ledelsen være villige til løpe den politiske risikoen det er å si det klart og tydelig.

Da må – får vi håpe – Siv Jensen også svare mer utfyllende for sitt parti.

Og da kan vi komme et skritt videre.

Massemorderen fra Ris

For når Ap gjør holdninger til muslimer, på nett og i Frp, til den viktigste debatten som gjenstår, er jeg redd de lar det overvintrede sinnet mot Frp skygge for andre, viktigere lærdommer av 22. juli som ikke er trukket til sin ytterste konsekvens.

To av dem som har skrevet best om bakteppet for 22. juli, er Karl Ove Knausgård og Aage S. Borchgrevink. Det som uroer dem (og meg) mest er ikke at så mange fremdeles deler mange av Breiviks brune holdninger. Det er heller at et menneske som vokser opp blant oss kan ødelegges så grundig at han kan gå rundt på en liten, hjerteformet øy i en time og skyte barn i hodet.

Hvordan kan et menneske bli så skadet på vår vakt – på Ris?

Ideologi ikke viktigst

I politikken har det viktigste etterspillet etter 22. juli handlet om sviktende terrorberedskap. Nå maner Ap-ledelsen til en holdningsdugnad for å hindre at brunt hat får vokse seg sterkere.

En slik dugnad (som er et bedre ord for et pågående holdningsarbeid enn et enkeltstående «oppgjør») vil gjøre Norge bedre, romsligere. Her har ledelsen i Frp en viktig og mer aktiv rolle å spille, også fordi de vil bli lyttet til i miljøer som hater Ap fra før.

Men er dette det aller viktigste for å hindre at noen blir soloterrorister, for at 22. juli ikke skjer igjen?

Svarer vi nei på det spørsmålet, er veien kort til en frustrerende konklusjon om at det ikke finnes noe politisk svar på fenomenet Breivik. Han blir et apolitisk, psykiatrisk særtilfelle.

Men et nei kan også åpne for andre debatter om 22. juli og lærdommene etterpå. Kan vi gjøre mer for å hindre at mennesker med Breiviks holdinger faller så kraftig utenfor, ødelegges så grundig på veien, mister så mye av sin menneskelighet, radikaliseres uten at noen reagerer?

Det handler om barnevern, om omsorgssvikt, om radikaliseringsprosesser, om sosial eksklusjon

Det handler om barnevern, om omsorgssvikt, om radikaliseringsprosesser, om sosial eksklusjon. Det er ullent, mykt, uhåndterlig.

Temaene har selvfølgelig vært analysert og debattert. Men de har ikke vært løftet inn i politikken som et hovedanliggende etter 22. juli.

I verste fall skygger oppmerksomheten om holdninger og det usagte sinnet mot Frp for det.

Jonas Gahr Støre svarer på kommentaren:

Les også

Anders Behring Breivik var alene om handlingen, men han er ikke alene om holdningene

Twitter: @thomashornburg

Les mer om

 1. Kultur
 2. 22. juli

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Ap-ordfører: -Usmakelig Facebook-innlegg av Hadia Tajik

 2. POLITIKK

  Listhaug: Frp gjør det godt også i opposisjon

 3. KOMMENTAR

  Arbeiderpartiets oppgjør holder på å rive partiet i stykker

 4. POLITIKK

  Rasende Støre avbrøt sentralstyremøte etter VG-lekkasjer i januar

 5. KOMMENTAR

  Sylvi Listhaug og de farlige ordene

 6. POLITIKK

  Tajik ble holdt utenfor Støres metoo-krisegruppe etter omdiskutert Facebook-post