Kommentar

Turistboom og dårlige lønninger gir streik

 • Ola Storeng
  Tidligere økonomiredaktør

Forberedelser til streik er i gang i Fellesforbundet. Søndag morgen går 3500 personer ut i streik i hotell og restaurant-bedrifter. Svein-Frode Pettersbakken t.v og Ann Kristin Utgaard fra avd 10 forteller Christian Gulliksen,(Bastionen) Birger Christensen (Euerest) og Monica Karlsen Moseby (Euerest) hvordan de skal forholde seg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Pedersen, Terje

Billig utenlandsk arbeidskraft har presset lønningene ned. Utenlandske turister og lav kronekurs øker overskuddet i mange bedrifter. Det er slikt det blir streik av.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Reiselivsbransjen er nå en splittet bransje. Her er det noen bedrifter som tjener dårlig og andre som tjener bedre enn nesten noen gang før – og er vinnere i norsk økonomi.

Mot dem står arbeidstagere som har hatt svakere lønnsutvikling enn ansatte i nesten noen annen bransje.

Derfor burde vi ikke være overrasket over at det blir streik.

En streik rett ved innledningen til turistsesongen vil svi ekstra. I slike situasjoner har arbeidsgiverne gjerne gitt etter for arbeidstagernes krav.

Her kan du lese mer om hvilke bedrifter som er tatt ut i streik:

Les også

Dette har du krav på når hotellet er i streik

Likevel bør vi ikke være overrasket hvis streiken skulle vare lenge. For Fellesforbundet har fremmet et prinsippkrav som arbeidsgiverne vil kjempe hardt imot: De ønsker at hoteller og restauranter skal bli blant bransjene med lokale forhandlinger, i tillegg det felles bransjeoppgjøret.

Etter at Hotell— og restaurantarbeiderforbundet ble en del av Fellesforbundet finnes det dessuten mer penger i streikekassen enn før.

Mer om rammene for lønnsoppgjøret, fastlagt i oppgjøret i industrien:

Les også

Streikefaren avblåst 13 timer på overtid

Analyse: Trangere tider for alle i fremtiden:

Les også

Derfor vil lønningene øker saktere heretter

Stor gjennomtrekk svekker forhandlingsstyrken

Hotell— og restaurant har aldri vært en høylønnsbransje. Selv om det finnes mange stolte ansatte med stor fagkunnskap, er det også en bransje hvor ufaglærte lett får innpass. Derfor er det også mange utenlandske arbeidstagere. Det gjelder ikke bare svensker.

Et offentlig utvalg, ledet av professor Steinar Holden, pekte for to år siden på at hotell- og restaurantarbeiderne har hatt klart svakere lønnsutvikling enn andre bransjer siden utvidelsen av EU i 2004. Da fikk arbeidstagere fra flere østeuropeiske land anledning til å søke arbeid i Norge.

Det har altså vært små problemer med å fylle jobbene selv med forholdsvise lave lønninger.

Og siden dette er en bransje med stor gjennomtrekk blir også fagforeningene nokså svake. Det er ikke lett å rekruttere medlemmer og forhandle opp lønningene deres når halve staben byttes ut i løpet av ett år. Det er nemlig ikke uvanlig.

Alt dette er velkjent, og det er sletts ikke alle bedrifter i bransjen som gikk bra selv før oljeturen startet. Både hoteller og restauranter måtte ofte betale høyere husleie når det gikk godt. Eiendomsbransjen tok sin del av gevinsten.

Sprikende tider gir streik

Nå er det nye og trangere tider, sier arbeidsgivernes organisasjon, NHO Reiseliv.

Men så er det ikke fullt så enkelt likevel. Streiken skyldes ikke dårligere tider, men sprikende tider.

I oljefylkene skrubber det. I og rundt oljehovedstaden Stavanger er det direkte nitriste tider.

Men andre steder har det store fallet i kronekursen større betydning. Utlendinger trekkes til Norge, mens en del nordmenn avlyser utenlandsferien og gir Norge en sjanse. Det er faktisk gode tider mange steder.

Svak krone gir gode eierinntekter:

Les også

Stiger valutakursen igjen, kan lønnsnedslag komme på dagsordenen

Fellesforbundet skjønner at mange bedrifter ikke kan betale særlig mer enn før. Men fordi forholdene varierer så sterkt, prøver forbundet seg nå med en ny vri: De krever rett til lokale forhandlinger slik at medlemmer i lønnsomme bedrifter kan få en større del av kaken.

Er lokale forhandlinger bra for lavlønte?

I andre bransjer med rett til lokale forhandlinger blir ofte de sentrale tilleggene små. Det blir heller ikke rom for å forhandle om garantiordninger som skal hjelpe dem som ligger langt under gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Derfor har de fleste lavlønnsbransjer holdt fast på avtaler som bestemmer hele lønnen – normallønnsavtaler. Arbeidstagerne oppfatter det som mer solidarisk og arbeidsgiverne som mer forutsigbart.

Men nå er både Norge og reiselivet i en brytningstid hvor lite er som før og hvor alt spriker. Noen piler peker opp, andre ned.

Derfor blir det streik.

 1. Les også

  Hotelljentene skulle bo på Plaza - der stenger de hotellet

 2. Les også

  Streik i hotellbransjen fra søndag morgen

Les mer om

 1. Kultur
 2. Lønn

Relevante artikler

 1. NORGE

  Hotellstreiken over: De første gjestene sjekker inn

 2. ØKONOMI

  Fellesforbundet trosser oljeprisfall, virus og børskrakk – vil kreve minst 3 prosent lønnsvekst

 3. NORGE

  LO og NHO greier ikke å bli enige – 23.000 kan bli tatt ut i streik

 4. NORGE

  Mener arbeiderne på Hankø betalte for mye i husleie – truer hotellet med konkursbegjæring

 5. NORGE

  Storstreik avverget – enige om lønnsvekst på 3,2 prosent

 6. NORGE

  Storstreik avblåst – enighet i meglingen