Glem partiprogrammet. Det er krig.

Vladimir Putin gjør de underligste ting med folk. SV blir kanskje for Nato. Høyre er blitt for økt skatt.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Høyre fikk en diger skattefloke i fanget da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett.

Støre-regjeringen foreslo økte skatter og avgifter på nesten 45 milliarder kroner. Hvordan i alle dager skulle Høyre – som vil kutte skattene – få budsjettet sitt til å gå opp?

Les hele saken med abonnement