Elefantene inntar alle rom

Før fantes de knapt i Norge. Nå er de overalt.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Norske bønder har et problem. Mange steder er det vanskelig å få tak i veterinærer. Bonden Tom Lund driver med ammekyr på Hadseløya. I fjor høst snakket han om problemet med avisen Nationen.

– Det er snakket mye frem og tilbake i denne saken, men etter mitt skjønn er det ikke snakket om elefanten i rommet, og det er belastningen som smådyrene påfører veterinærene på vakt, sa han.

Les hele saken med abonnement