Kommentar

Et hull i loven

  • Per Anders Madsen
    Per Anders Madsen
    Tidligere kulturredaktør i Aftenposten

Hordaland politidistrikt viste grov uforstand i tjenesten, men er uten erstatningsansvar. Monika-saken viser at lovverket må endres.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Spesialenheten for politisaker ga Hordaland politidistrikt en bot på 100.000 kr for grov uforstand i tjenesten. Riksadvokatens arbeidsgruppe, ledet av førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes, rettet flengende kritikk mot etterforskningen. Politietterforskeren Robin Schaefer har grundig dokumentert hvordan han ble motarbeidet av sitt eget politidistrikt da han prøvde å få tatt saken opp igjen.

Men dette er ikke nok til at Kristina Sviglinskaja får erstatning. Politidirektoratet har avslått hennes krav om oppreisningserstatning på 200.000 kroner og tar dermed innstillingen fra Hordaland politidistrikt til følge.

Politiet prøvde å manipulere moren

Åtte år gamle Monika ble funnet død i sitt hjem på Sotra høsten 2011 med et belte rundt halsen. Påfølgende sommer henla politiet saken som intet straffbart forhold, noe Soknes-utvalget mener de ikke på noe tidspunkt hadde bevismessig grunnlag for å gjøre. Etter at saken til slutt ble gjenopptatt, er morens tidligere samboer blitt siktet for drap på Monika.

Soknes-utvalget mener også at politiet prøvde å manipulere moren til å tro at datteren hadde begått selvmord.

Men erstatning fra politidistriktet? Nei.

Mangler hjemmel for erstatning

Begrunnelsen er formell. Politidirektoratet slår igjen fast at det er gjort feilvurderinger, men dagens lovverk gir ikke hjemmel for å gi erstatning.

Ingen enkeltperson ved Hordaland politidistrikt er holdt strafferettslig ansvarlig for feilene som ble begått. Det var distriktet som ble straffet med bot. Skadeerstatningsloven åpner for at også et organ kan ha erstatningsansvar, men dette tolkes slik at det bare gjelder det øverste organet i det aktuelle styringshierarkiet.

Hordaland politidistrikt er ikke den øverste myndighet i staten på sitt felt, påpeker Politidirektoratet. Dermed er heller ikke vilkårene for organansvar oppfylt.

En Catch 22-situasjon

Sviglinskajas bistandsadvokat Stig Nilsen sier at dette er som å stenge hodet i veggen. Det er nærmest umulig å nå frem mot staten med krav om oppreisning etter at det er vist grov uaktsomhet. Det er som regel ikke de øverste organene, regjering og storting, som foretar de feilvurderingene som kan utløse slike krav. Langt oftere vil feilene skje lenger nedover i systemet.

Sett fra klagerens synspunkt, er dette en Catch 22-situasjon. De som gjør feil, har ikke ansvar. De som har ansvar, driver ikke den saksbehandlingen der feilene skjer.

Dette strider mot alminnelig rettsoppfatning. Stig Nilsen vil nå ta saken videre til justispolitikere på Stortinget med sikte på å få endret loven. Det er det all grunn til, for dette hullet må tettes.

@perandersmadsen

Les også:

Les også

  1. Politiledelsen har ikke gratulert Schaefer med Fritt Ord-prisen

  2. Frykt for «rabalder» i media kan ha stoppet Monika-saken

  3. Politiansatte i Hordaland med svært lav tillit til egen ledelse

Les mer om

  1. Monika-saken
  2. Kultur