Hvor lenge må muslimer være gode ambassadører for islam?

Terrorangrepet på Al-Noor-moskeen må aldri glemmes. Hatet mot muslimer lever fremdeles.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«At fremmedfrykten fortsatt står så sterkt i et rikt land som Norge, er uverdig. Vi må bestrebe oss på å kunne leve i et berikende fellesskap med forståelse og aksept.»

Sitatet står på hjemmesiden til Stiftelsen 10. august. Den ble opprettet i etterkant av terrorangrepet på Al-Noor-moskeen i 2019.

Les hele saken med abonnement