Et vitnemål er lite verdt hvis man ikke kan bruke det til noe

Det bør ikke bli et politisk mål å få resultatene i skolen tilbake til der de var for 20 år siden.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Elever som fullfører videregående skole, går det bra med. Derfor må flere fullføre videregående skole. Eller?

Slik er i hvert fall resonnementet regjering etter regjering har lagt til grunn. Aldri før har flere fullført videregående, heller. 80 prosent av elevene som begynte på videregående i 2015, fullførte innen fem/seks år.

Les hele saken med abonnement