Kommentar

Kampflykjøp slår sprekker | Per Anders Madsen

 • Per Anders Madsen
  Per Anders Madsen
  Tidligere kulturredaktør i Aftenposten
Per Anders Madsen.jpg

F-35. Forsvarstoppenes enighet om kampflyene vil neppe vare særlig lenge.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Sjefen for Hæren, generalmajor Odin Johannessen, stiller seg hundre prosent bak forsvarssjefens fagmilitære råd – det viktigste enkeltinnspillet til arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret.

Det er ingen bombe. Hærsjefen er forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens viktigste rådgiver i landmilitære spørsmål. Han sitter i forsvarssjefens ledergruppe. Forsvarets ledelse er selvsagt opptatt av å opptre samlet.

Sentralt i det fagmilitære rådet står kjøp av 52 F-35 kampfly til minst 261,3 milliarder 2016-kroner, inkludert drift, vedlikehold og våpensystemer frem til 2054.

 • Interessert i mer om Forsvaret og norgeshistoriens største offentlige investering? Her er en kommentar med utgangspunkt i boken Angrep eller forsvar :
Les også

Kampflyene kan knuse Hæren

Forutsetter at rådet følges

Dersom budsjettene i årene fremover videreføres flatt, mener forsvarssjefen at antall F-35 må reduseres. Dette fremgår av det fagmilitære rådet. I en slik situasjon tar Bruun-Hanssen til orde for at Norge kjøper 42 fly i stedet for 52.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) var opptatt av økonomisk realitetsorientering i sitt nyttårsforedrag i Oslo Militære Samfund. Budskapet var at handlingsrommet er blitt trangere bare siden det fagmilitære rådet ble lagt frem 1. oktober.

Mer penger, men betydelig mindre enn det Forsvaret selv mener er nødvendig. Over nivået fra de senere år, men under nivået i det fagmilitære rådet – dette er et realistisk budsjettbilde i årene fremover.

Er de to forsvarstoppene like samstemte om kampflykjøpet da? Neppe.

«Noe av det siste jeg vil anbefale, er reduksjoner i antallet F-35. Det vil svekke vår operative evne», fremholdt Bruun-Hanssen i Oslo Militære Samfund nylig.

Odin Johannessen uttrykte seg markant annerledes da han mandag kveld sto på samme talerstol: Ingen våpensystemer kan være skjermet, heller ikke kampflyene, hvis det fagmilitære rådet ikke følges. Uten at Forsvaret er i balanse, trenger vi neppe 52 kampfly heller, mener han.

Hærsjefen støtter 52 fly, men bare dersom Forsvaret som helhet får tilført de midlene som det fagmilitære rådet tar til orde for. Og den forutsetningen virker lite realistisk.

Det må være samsvar mellom luftforsvar, marine og hær. Sagt på en annen måte: 52 høyteknologiske kampfly kombinert med en marine i forfall og en sulteforet hær, er som å ville vinne en VM-finale med Zlatan som spiss mens midtbane og forsvar er hentet fra bedriftsfotballen. Ikke bare renner det inn mål bakover. Zlatan får heller ikke utnyttet sine ferdigheter.

Menneskenes betydning

Kampflykjøpet innebærer at Forsvarets avskrekkende evne tyngdeforskyves kraftig til Flyvåpenet. Johannessen understreker på sin side at den eneste måten å nekte en motstander adgang til norsk territorium er å ha soldater på bakken. I en tid der høyteknologi invaderer de militære doktrinene løfter han frem menneskenes og forsvarsviljens betydning.

Det er lett å være enige om F-35 så lenge det er nok penger til alle. Men nye økonomiske realiteter vil presse forsvarstoppenes underliggende uenighet til overflaten.

Les også

 1. Forsvarsministeren kan komme til å trosse forsvarssjefen 

 2. Et minimumsforsvar — om sjefen får det som han vil

Les mer om

 1. Kultur
 2. Sikkerhetspolitikk
 3. Forsvaret