Fotballforbundet taler med to tunger

Ambisiøse foreldre skaper klasseskille i fotballen. Fotballtoppene gjør ikke nok for å bremse utviklingen.

Få klubber fra de minst ressurssterke bydelene i Oslo klarer å få spillere med på det som kalles sone- og kretslag i Oslo fotballkrets. De beste spillerne kommer i all hovedsak fra «rike» klubber.
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Ingen steder i Oslo dyrkes det frem flere toppspillere enn på denne banen», skrev Aftenposten i 2017. Det ble fulgt opp av et spørsmål: «Hva er det som er så spesielt med Holmlia?»

Flere mulige forklaringer ble løftet frem. De unge får mindre lagt til rette i de fattigere områdene av byen. Møter man motstand tidlig, kan det bygge karakter. Det er mer fotballek på løkka. Barna spiller mot de eldre og herdes. Dette har vært kjente toner i fortellingen om hvem som lykkes i fotballen. Men nå utfordres etablerte sannheter.

Les hele saken med abonnement