Når gjør russerne revolt?

Mislykket krig har veltet tsarer før. Putin har lest om det.

Den røde plass. Helt uten dramatikk.
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Krigen er inne i sitt andre år, med hjerteskjærende tapstall og lidelser, men viser ingen tegn til å ta slutt. Ingenting tyder heller på noe snarlig maktskifte i Moskva. President og krigsherre Vladimir Putin har solid kontroll med maktapparatet og sitter trygt. De fleste analyser i vest går fortsatt ut på dét, med litt ulike varianter av samme begrunnelse:

Bare et mindretall heier aktivt på Putins krigføring. Et annet lite mindretall er fortvilet og forbannet over krigen. Men russere flest lar tingene skure uten å engasjere seg for sterkt i den ene eller annen retning. For de vet at det er det tryggeste. Og at makten er et annet sted.

Les hele saken med abonnement