Når vinneren tar alt | Erling Røed Larsen

Usain Bolt (t.h.) løper omkring én prosent raskere enn Yohan Blake, men tjener mange hundre prosent mer.

I den nye økonomien er det mulig å kjøpe globalt der det før ble kjøpt lokalt. Konsekvensen blir stadig økende ulikhet.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Vi som føler nær tilknytning til USA, har det ikke lett for tiden. Akkurat da du tror du har sett alt, blir det enda merkeligere. Nylig lagde republikanerne et så miserabelt lovutkast at de selv ikke kunne stemme på det. Etter at de har hatt syv år til å pønske ut en erstatning for det de har erklært de misliker intenst.

Dette skjer samtidig som – og vi gnir oss i øynene – FBI undersøker om noen i Washington søkte hjelp hos en fiendtlig makt for å vinne valget. Attpåtil skal USA bygge en mur langs sørgrensen. En mur! I USA, «land of the free»! Hvis en sjel kan blø av fortvilelse, så er det strie strømmer nå.

Les hele saken med abonnement