Det nye emojikratiet | Knut Olav Åmås

Facebook er stemningsbølger og støtteaksjoner, men også gapestokk og folkedomstol.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Til nå har kritikere og forskere snakket om «drevet» i aviser og TV når medier går i flokk. Nå er det grunn til å vie mer oppmerksomhet til det stadig sterkere og mer massive drevet i sosiale medier som Facebook.

Det er stedet for å dømme og dyrke. Det positive blir mer positivt, det negative mer negativt.

Les hele saken med abonnement