Kommentar

Shabana Rehmans pengebruk bør være en lærepenge

Hvor fri kunne Født Fri være?

Født Fris leder Shabana Rehman ba i oktober om at støtten til hennes organisasjon måtte utbetales. Foto: Heiko Junge

  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator
Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

For dem som ikke husker det: Shabana Rehmans stiftelse Født Fri laget revy, arrangerte seminarer, delte ut priser og deltok i samfunnsdebatten. Det meste var vel.

Så, i fjor, kom varsler om dårlig både arbeidsmiljø og økonomisk styring. Født Fri ble offentlig endevendt. Pengebruk på spahotell, dyrt utstyr og London-turer fikk kritikk.

Statsstøtten ble kuttet. Og Født Fri gikk konkurs.

Kan vinne frem

Etter all støyen er det ganske utenkelig at noen vil synes det er en god idé å gi nye millioner til Shabana Rehman igjen.

Den statsstøttede kampen mot negativ sosial kontroll vil nok foregå på andre måter fremover.

Likevel kan det hende Født Fri vinner frem med klagesaken. Den behandles nå av Kunnskapsdepartementet.

Det kan virke rart. Men mens politikere kan tildele støtte nærmest uten begrunnelse, kan ikke byråkratene frata noen støtte uten videre.

Har man først fått innvilget støtte, må begrunnelsen for å trekke den tilbake, være solid. Formelt dreier klagen seg kun om støttebeløpet som skulle vært utbetalt i andre halvår 2020.

Nylig er det blitt kjent at bostyrer Anne Christine Wettre gir sin støtte til klagen fra Shabana Rehman og stiftelsen. Det er blitt fremstilt som en slags seier for Rehmans tilhengere. Men det er i så fall med en viss bismak.

Hennes viktigste argumenter er ganske enkle:

* Dårlig økonomistyring i seg selv er ikke nok til å frata noen støtte.

* Født Fri kan selv bestemme hva som er fornuftig bruk av pengene de har fått.

Det er ikke noe krav om at pengene må brukes «effektivt», mener bostyreren. Og skriveturer på spahotell er godt innenfor det Rehman selv kan beslutte å bruke pengene på.

Spesielt bra pengebruk er det kanskje ikke. Men Født Fris «frie skjønn» er veldig, veldig fritt, ifølge Wettre.

Les også

Er du mørk i huden og lettkrenket, så er det din tid nå

Hvor dårlig styring kan tillates?

En bostyrers oppgave er å ivareta kreditorenes interesser etter en konkurs. Det vil åpenbart være bra for dem dersom departementet utbetaler de tre millionene det er snakk om.

Født Fri er heller ikke anmeldt eller anklaget av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for å ha gjort noe straffbart. Det er ikke en forutsetning for å trekke støtten at det er begått lovbrudd.

Begrunnelsen ligger i dårlig økonomistyring. Det fremstår også som en treffende beskrivelse av økonomien i stiftelsen. Men det er et uavklart spørsmål hvor dårlig økonomistyringen må være for at innvilget statsstøtte kan trekkes tilbake.

Bostyreren peker på noen svakheter i direktoratets argumentasjon. For eksempel er det pussig å komme trekkende med reglementet for økonomistyring i staten.

Det er åpenbart at man kan stille strengere krav til et departement enn til en liten stiftelse.

En blankofullmakt

Født Fri var noe Venstre fant på. Stiftelsen ble forhandlet inn på statsbudsjettet før den egentlig fantes. Shabana Rehman fikk i praksis et oppdrag om å «gjøre greia si» av Abid Raja og Trine Skei Grande.

Det er ikke rart at hun oppfattet det som en blankofullmakt til å finne på nesten hva som helst, så lenge det kan tenkes å virke positivt i kampen mot negativ sosial kontroll. Som kunstner og artist ligger det jo i kortene at hun står ganske fritt til å utforme virkemidlene selv.

Les også

Kafka-prosess mot Shabana Rehman | Kjetil Rolness

Ordningen må endres

Om argumentene er gode nok til å hjelpe Shabana Rehman i klagesaken, gjenstår å se. På et vis er det å håpe at Rehman vinner frem.

For balladen om Født Fri bør være en lærepenge først og fremst for politikerne.

Tradisjonen med å dele ut tilskudd med vage kriterier basert på politikeres magefølelse, må endres. Ønsker politikere at noen skal jobbe mot negativ, sosial kontroll, bør de utlyse midler i stedet for å ringe folk man kjenner og love dem skattekroner.

I størst mulig grad bør tilskudd fordeles gjennom åpne, søknadsbaserte ordninger med klare og forutsigbare kriterier for både å få og å miste støtte.

Les også

  1. Kafka-kritikk fra Rolness

Les mer om

  1. Shabana Rehman Gaarder
  2. Kunnskapsdepartementet
  3. Abid Raja
  4. Trine Skei Grande