Frankrikes mystiske opprør viser vei mot undergangen

Tilhører fremtiden de reaksjonære?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Frankrikes «gule vester» fyller to år. Aktivitetsnivået øker igjen, tross pandemien. Brexit og Donald Trump lar seg forklare et stykke på vei. Det franske opprøret forblir mystisk.

Folk trekker ut i gatene fra ytre venstre, ytre høyre og sofaen. De blokkerer trafikk og knuser vinduer. Først var det en protest mot en miljøavgift på diesel. Så handlet det om alt mulig. Politiske kursjusteringer hjalp ikke.

Les hele saken med abonnement