Kommentar

Vest Viken? Vestviken? Vestlandet? Restlandet? | Andreas Slettholm

  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator
Regionskartet slik så det ut før Troms fant sammen med Finnmark i stedet for Nordland.

Diskusjonen om navnene på de nye regionene/fylkeskommunene/fylkene går rett vest.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Forhåpentlig er det en skrivefeil i Vestfold-avisene, men sikker er jeg ikke.

At sammenslåingen mellom Vestfold og Telemark skulle ende med den ortografiske bastarden «Vest Viken», ville være en god illustrasjon på hvor lite riktig hele regionreformen er blitt.

Hos Vestfold fylkeskommune kan man dog lese at fylkesrådet anbefaler «Vest -Viken fylkeskommune». Både mellomrom og bindestrek, for sikkerhets skyld.

Helseforetaksk

Både Telemark og Språkrådet er uenige. Sistnevnte vil simpelthen ha «Vestfold og Telemark», mens telemarkingene helst vil ha Telemark først, selvsagt.

Jeg tror uansett noe slikt er å foretrekke.

For vikinghistoriske røtter til tross: Viken vil for meg alltid ha en eim av Stoltenberg 1-regjering og helseforetak, lite egnet til å vekke begeistring.

Oval Viken ville ha gjort det, men da utelukkende av ordspillgrunner.

Quisling-navn

Viken blir det like fullt, for uten prefiks skal det være navn på regionreformens mest mislykkede region – mastodonten som utgjør dagens Buskerud, Akershus og Østfold, med Oslo liggende som en ensom lort i midten.

Det logiske navnevalget ville være «Vest-Viken» og «Øst-Viken», men Hoved-Viken går neppe med på en slik nedgradering.

Dessuten er dette navn som Quisling brukte, kan Tønsbergs Blad melde.

Rød Klut Fylkeskommune

Lenger vest bestemte som kjent den arrogante bergenseliten seg for å kuppe hele landsdelsnavnet «Vestlandet». Selv om bare Sogn og Fjordane og Hordaland er med.

De kunne like gjerne valgt «Rød Klut fylkeskommune».

Vedtaket har generert så store mengder glødende sinne i Rogaland (upopulært kalt Restlandet) og Møre og Romsdal (Fjordland), at energiproduksjonen i landsdelen når nye høyder.

  • Fikk du med deg sentraliseringsdebatten i vinter? «Den verkelege verda» finnes også innenfor Ring 3

«Mordor» og «Gokk»

Heller ikke nordpå blir de enige.

«Mordor» og «Gokk» fikk flest stemmer i lokalavisen iTromsøs avstemning for nye Troms og Finnmark fylke, men den slags vil ikke fylkespolitikerne vite av. De krangler i stedet om intet mindre enn syv politisk fremsatte forslag: Finnmark, Finnmark og Troms, Troms og Finnmark, Finnmarken, Nordlys, Davvin eller Nord-Sápmi.

I Oppland vil sterke krefter gjøre Hedmark/Oppland til Opplandene, som jo er freidig og fint.

Bedre an ligger Innlandet, et slappere, usjarmerende kompromiss som ingen har grunn til å være helt fornøyd med, og som dermed er i tråd med hele reformprosessen.

Strengt tatt har navnevalget gått smertefritt bare i Trøndelag og Agder, men det skulle virkelig bare mangle.

Vanskelig å mobilisere entusiasme

Med unntak av noen underfundige sjeler i Venstre – selvfølgelig – er det få som klarer å mobilisere særskilt entusiasme for denne reformen. Regjeringen ønsker den egentlig ikke, og mer og mer ligner reformen et kompromiss mellom å fjerne forvaltningsnivået og å styrke det.

En nær halvering av fylkene skal angivelig gi administrative innsparinger på bare rundt ti prosent, noe som blir forståelig når fylkesrådsledere lover at ingen ansatte i fylkeskommunen skal miste jobben etter sammenslåingen.

Regionskartet blir pussig, og den fylkesvise variasjonen i innbyggertall langt større enn i dag.

Hvilke oppgaver de nye fylkeskommunene skal få fordi noen av dem blir større, får vi først svar på etter at et utvalg skal se på saken frem til februar.

Men selve navnestridene finner nok lokale løsninger, særlig med tanke på hva som er alternativet.

For bare én ting er verre enn et dårlig navn: Et dårlig navn som Oslo-makten har bestemt.

Les mer om

  1. Kommentar Andreas Slettholm
  2. Regionreform
  3. Språkrådet