Kommentar

Går den digitale frie viljen en mørk fremtid i møte?

  • Cecilie Asker
    Cecilie Asker
    Avdelingsleder
2013 er spådd å bli året hvor teknologigigantene for alvor staster på big data, skriver vår kommentator.

Sosiale medier siler stadig mer informasjon for deg. Men hvordan kan du sikre deg det resultatet du ønsker?

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Ifølge det amerikanske teknologiselskapet IBM, produseres det daglig 2,5 trillioner bytes med data på verdensbasis.

For å gjøre tallet litt mer håndgripelig, så tilsvarer det mer enn 500 millioner DVD-er hver dag.

Legg til at 90 prosent av verdens digitale informasjon er blitt produsert de siste to årene, så blir det lett å skjønne hvorfor alle de største teknologiselskapene i disse dager jobber på spreng for å skape verktøy som kan forvalte all denne informasjonen på best mulige måter.

Året for store tall

2013 er spådd å bli det store året for big data.

Kort fortalt er det store mengdermed strukturert og ustrukturert innhold, som får ny verdi ved at man analyserer, sorterer og presenterer dette innholdet på nye og smartere måter.

For mange av tjenestene innen sosiale medier vil det fremover ikke bare handle om å by på det beste nettverket for din digitale hverdag, men i stadig større grad om å være best til å sortere all informasjonen du har tilgang til.

Twitter følger på

Nettsamfunnet Facebook kastet seg for alvor inn i krigen om big data da de i januar startet utrullingen av søketjenesten Graph search , som gir deg muligheten til å søke i Facebook-basen med egne søkekriterier.

Cecilie Asker, kommentator i Aftenposten

For to uker siden kunne mikrobloggtjenesten Twitter melde at de også tar konsekvensen av dette, ved at de skal begynne å inkorporere gamle tweets i søkeresultatene.Frem til nå har det ikke vært mulig å søke opp tweets som er mer enn en uke gamle, og dette har virket fornuftig for en tjeneste som har gjort suksess på å levere varene i sanntid.

Men Twitter har også mye interessant innhold som det kan være verdt å finne tilbake til.

Særlig har nettstedet spilt en sentral rolle i store mediehendelser, fra popstjerners død til den arabiske våren.

Ved å gjøre mye av denne infoen søkbar i ny kontekst, vil den også få ny verdi.

Avanserte formler

Når vi søker etter informasjon på Internett ønsker vi ikke å få opp alt som er tilgjengelig, vi ønsker bare å se det som er relevant for oss.

Denne sorteringen har store søkemotorer som Google, eBay og Amazon gjort for oss i flere år. Også sosiale medier som Facebook og Twitter gjør dette.

Ved hjelp av avanserte algoritmer veier de seg frem til hvilken informasjon du får presentert.

Hos Facebook kalles disse vektingsfaktorene for Edgerank. Her er det tre faktorer – relasjon, tidsfaktoren og vekten av innholdet – som avgjør hvordan informasjonen vil spre seg.

Det vil si at jo nærmere tilknytning du har til informanten og informasjonen, jo større sjanse er det for at du blir informert. Facebook har også laget sitt eget hierarki, hvor bilder og videoer veier mest, deretter lenker, anbefalinger og likes, og nederst finner vi rene tekstoppdateringer.

Twitter operer med mye av de samme faktorene. Men her vil viktigheten av en relasjon avgjøres på bakgrunn av retweets, følgere og lister man er representert på.

I tillegg vil våre interesser bli stadig mer avgjørende.

Styre, eller bli styrt

Det er altså vårt eget handlingsmønster og interaksjoner på sosiale medier som i stor grad avgjør hva slags informasjon vi blir presentert i dag.

Og med stadig økning i dataveksten kan det virke som den digitale frie vilje går en mørk fremtid i møte. Men heldigvis styres ikke hele utviklingen av big data av de største teknologigigantene.

2013 er også spådd å bli året hvor en rekke utfordrere vil entre big data- markedet, med egne big data- applikasjoner. De vil gi muligheten til i større grad å avgrense og skreddersy egne søkeresultat.

Forhåpentligvis vil noen av dem også gi nye muligheter til å påvirke informasjonsstrømmen hos de sosiale mediene vi allerede bruker.

Twitter.com/cecilieasker

Les også

  1. Den digitale fare

  2. Facebook selger navnet ditt

Les mer om

  1. Kultur