Jeg er reddere for et aggressivt influensavirus enn for å bli smittet med hiv

La oss kalle det en lokketittel, i folkeopplysningens navn. Jeg lover at den har dekning.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Vi vet ikke hvordan den vil se ut. Vi vet ikke hvor den vil komme fra. Vi vet ikke hvem eller hvor hardt den vil ramme. Men den kommer. Det er et spørsmål om «når», ikke «om», mener WHO: Før eller senere vil verden på nytt bli rammet av en pandemisk influensa.

I år, hundre år etter at influensaepidemien Spanskesyken rammet over en tredjedel av verdens befolkning, topper pandemisk influensa Verdens Helseorganisasjons «10 trusler mot global helse»-liste.

Les hele saken med abonnement