Jeg håper elever styrer unna mye av debatten i Ulsrud-saken | Trine Eilertsen

Elevene har lite å lære av de voksne i Ulsrud-saken.

Konflikten mellom lærer Simon Malkenes og elevene hans ved Ulsrud skole har utløst flere debatter. Debatten han forsøkte å reise, fritt skolevalg, er en av dem. Den er stor og interessant og kommer forhåpentligvis på sporet etter hvert.

Den andre debatten handler om paragraf 9A-5 i opplæringsloven, som pålegger skolen å undersøke forhold der elever mener seg krenket av lærer eller andre voksne. Den har ifølge Klassekampen vært benyttet 61 ganger i Oslo siden den ble innført. Paragrafen er interessant på grunn av den sterke vektleggingen av det subjektive i vurderingen av hva som er overtramp. Aktivitetsplikten beskrives av mobbeombud Kjersti Owren: « ... skoleledelsen har ikke noe valg – signaler om krenkelse skal undersøkes grundig». En undersøkelse er hverken en personalsak eller noe som logges uten videre. I beste fall bidrar selve undersøkelsen til at problemet løses, eventuelle misforståelser oppklares og tillit gjenopprettes. Ender undersøkelsen i tiltak, blir det mer komplisert.

Les hele saken med abonnement