Kommentar

Hjelpeløs brannslukking i Luftambulansetjenesten

  • Joacim Lund
    Joacim Lund
    kommentator

Luftambulansetjenesten leier nå inn to fly med medisinsk personell fra Babcock og to helikoptre fra Forsvaret, med medisinsk innredning og leger om bord. En kan jo bare forestille seg summene når det taksameteret ruller og går. Foto: Lufttransport AS

Tar du fyr i dag, bør du sørge for å gjøre det i en av de store byene.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Da journalisten og forfatteren Øyvind Thorsen i sin tid foreslo å legge ned forsvaret i Nord-Norge og erstatte det med en røykvarsler, lo folk så de gråt. Det komiske poenget er enkelt: Det går an å spare seg til fant. Men når luftambulansen nå er i ferd med å gjøre nettopp det, er det ikke så moro lenger.

En kort oppsummering for alle som ikke kjenner saken: Luftambulansetjenesten HF, som drives av Norges fire regionale helseforetak, er ansvarlig for anbudsprosessen. De siste 25 årene har de kjøpt flytjenestene av Lufttransport AS, med rundt 110 piloter i stallen. Med jevne mellomrom er tjenesten blitt lagt ut på anbud, og i juni i fjor var det svenske Babcock som vant.

Det oppsiktsvekkende er at tilbudet som vant ikke var det beste. Luftambulansetjenesten HF mente at hele tre andre tilbud ville gi bedre kvalitet på tjenestene, men valgte Babcocks billigste tilbud.

Selv uten røykvarsler burde det vært mulig å oppdage ulmebrannen allerede der.

Tømmes for kompetanse

Hva gjør man for å bli billigst i en slik anbudsrunde? Et godt sted å begynne er å legge opp til færre flyvere i turnus og færre reservefly, slik Babcock gjorde. Og rigge seg slik at pilotene må søke på sine egne stillinger, slik Babcock gjorde da de brøt forhandlingene med Norsk Flygerforbund. Luftambulansetjenesten hadde nemlig ikke stilt krav om virksomhetsoverdragelse, altså at ansatte skulle bli med over i den nye driften.

Mens usikkerheten vokser og diskusjonen går, folder piloter vingene ut og flyr av gårde til Norwegian og andre selskaper.

Dramatiske konsekvenser

Resultatet av anbudsrotet er mannskapsmangel og fly på bakken. Klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge hevder at han bare den siste uken har registrert 37 tilfeller der mangel på fly har ført til forsinkelser eller komplikasjoner. Fredag kveld sto 7 av 10 ambulansefly i Norge på bakken, uten mannskap til å fly rundt og redde folk med hjerneblødninger, infarkt og trafikkskader.

Det er gode grunner til å frykte konsekvensene for befolkningens medisinske sikkerhetsnett, selvsagt, og særlig i Nord-Norge, der avstandene er store og været er hardt. På den annen side er det ikke noe poeng i å bruke krefter på å grue seg når marerittet er blitt virkelighet allerede.

Tar du fyr i morgen, bør du sørge for å gjøre det i en av de store byene. Bor du i Honningsvåg, tar det mer enn 30 timer å komme seg til spesialavdelingen ved Haukeland sykehus i Bergen. Tar ikke skadene livet av deg på veien, risikerer du å dø av sult og kjedsomhet.

Anbud krever edruelighet

Alle tjenester som finansieres av fellesskapet bør drives effektivt. Det er ingenting galt med å effektivisere og spare penger. Tvert imot. Det er derfor alle offentlige anskaffelser av en viss størrelse skal ut på anbud. Målet med disse anbudsrundene er ikke nødvendigvis å kutte i utgiftene, men å sikre sunn konkurranse, innovasjon og utvikling i tjenestene. En kan lett se for seg kritikken som ville kommet dersom et dovent selskap automatisk fikk fornyet kontrakten på slike tjenester. Så anbudsrunder må vi ha. Men de krever edruelighet.

Advokat Marianne H. Dragsten har skrevet fire bøker om offentlige anskaffelser, og er medlem i Klagenemda for offentlige anskaffelser. Til NRK radio tirsdag morgen sier hun at denne saken preges av dårlig planlegging, og at det burde vært stilt krav til virksomhetsoverdragelse. På den måten kunne de ansatte følt større trygghet for jobbene og arbeidsbetingelsene sine. Hun mener også at det generelt i slike saker fokuseres for mye på pris. Luftambulansesaken er intet unntak, i tildelingsdokumentene går det tydelig frem at pris har trumfet kvalitet.

Søppel inn, søppel ut

Da Veireno vant anbudsrunden om avfallshåndtering i Oslo kommune, var også pris viktigst. Alle husker hvordan det gikk. Etter noen uker så Oslo ut som Napoli, full av søppel og rotter. Et drøyt år før Babcock overtar driften, er luftambulansetjenesten allerede alvorlig svekket.

For å bøte på problemet opplyser Luftambulansetjenesten at det nå leies inn to fullriggede fly med medisinsk personell fra Babcock og to helikoptre fra Forsvaret, også de med medisinsk innredning og leger om bord. En kan jo bare forestille seg summene når det taksameteret ruller og går. Antagelig er det ikke all verden å spare når det kommer til stykket.

Fint at beredskapen opprettholdes, altså. Men røyken har vært synlig fra verdensrommet – dette er hjelpeløs brannslukking.

Les mer om

  1. Luftambulansen
  2. Nord-Norge
  3. Joacim Lund
  4. Veireno