Kommentar

Statoil er blitt så redd ordet «olje» at selskapet vil gi fra seg Norges mest verdifulle merkenavn

  • Ola Storeng
    Ola Storeng
    Tidligere økonomiredaktør

Det er en symbolsak når Statoil vil kassere eget navn. Men det er antagelig dårlig business.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Statoil er blitt et verdensnavn, bygd opp gjennom flere tiår. Nå vil konsernsjef Eldar Sætre kassere det, med styrets og Regjeringens velsignelse. Equinor blir ikke et verdensnavn, i hvert ikke i Eldar Sætres tid som konsernsjef, neppe heller i hans levetid.

I motsetning til Statoil betyr Equinor alt og ingenting. Det må forklares i mange ord, fortrinnsvis til noen som har god tid. Det neste tiåret blir det nye navnet snarere en kilde til forvirring ute i verden. Hvis noen spør hva Equinor er, vil de få følgende svar: Equinor – det er Statoil, det.

Oljesjeiker som ikke kunne engelsk

Det er noe herlig hjemmesnekret ved navnet Statoil. Det er egentlig en språkfeil – Statoil betyr State Oil, en engelsk forkortelse for Den norske stats oljeselskap. Det var enkle forhold da selskapet ble opprettet i 1972. Equinor har ikke noe hjemmesnekret ved seg. Det har snarere en eim av modernitet.

Eldar Sætre fortalte om en omfattende prosess. Her har det gått med mange årsverk på mange plan – og flere venter. Kostnadene, direkte og indirekte, kan sikkert måles i stortingsgarasjer. Vi får håpe av gevinsten er like stor. Men navneskiftet smaker litt av en fiks idé, særlig fordi det ikke ledsaget av en ny strategi for selskapet.

Ola Storeng er tidligere økonomiredaktør i Aftenposten Foto: C.M.Nordby

Krever en grønn fremtid grønne navn?

Den viktigste forklaringen Sætre ga for navneskiftet, lå i ett eneste ord: «Bærekraft». Et selskap som arbeider for et mer bærekraftig energisystem. At Statoil vil bruke mer penger – mye penger – på fornybar energi i årene fremover, er vel kjent. Ingen satser tyngre her i landet. Men hverken strategien eller omfanget av satsingen endres ved navneskiftet.

Trenger selskapet da et nytt navn for å lykkes? Det investeres nå mer i ny fornybar kapasitet i verden enn i ny olje- og gassproduksjon. Her er det penger å tjene, men vi vet ikke for hvem. Konkurransen blir hard.

Der oljeselskapene har best muligheter, er når de kan bygge på det de alt kan. Et eksempel i Statoils tilfelle kan være store prosjekter offshore, som vindkraft til havs. Men da kan vel Statoil være et mer tillitvekkende navn enn Equinor?

Olje blir fortsatt hovedsaken

Mange selskaper har navn som reflekterer hva de drev med før, ikke nå. Men Statoil vil i overveiende grad fortsatt satse på olje, ute og hjemme, i mange år fremover.

Likevel startet navneprosessen med å utelukke et eneste navn: Statoil. Det viktigste var å få ordet olje ut av selskapets navn, uten å vite om man hadde funnet et godt nytt navn.

Vi aner en logikk. Oljeselskapers anseelse vil, fortjent eller ikke, synke på veien mot en grønnere samfunn de neste tiårene. Frykten er at Statoils navn og historie vil bli en belastning for omdømmet.

Norge sett utenfra

Sett fra utlandet tror jeg at tolkningen av navneskiftet blir at Norge er i ferd med å få mindre tro på olje. Og det kan jo være sant. Navneskiftet kommer kort tid etter at Oljefondet – Statens pensjonsfond – har foreslått at fondet skal selge seg ut av oljeselskaper. Det har vakt oppsikt.

Kanskje ligger nøkkelen her. Mange investorer og aksjefond har sin egen anseelse å tenke på. De skyr i økende grad gruveselskaper som utvinner kull. Noe lignende kan etter hvert skje med olje.

For selskaper som utvinner olje, gjelder det å tydeliggjøre at de også driver med andre og grønnere ting. Kanskje, og kanskje ikke, kan et navneskifte hjelpe.

Da navneskiftet ble kunngjort, minnet Sætre om at Statoil har langt flere aksjonærer enn staten. Derfor lette man etter et nytt navn uten ordet «stat». Indirekte sier da Sætre at selskapet må ta større hensyn til forholdet til de private aksjonærene, som eier en tredjedel av aksjene. Men det er usikkert om folk flest – som gjennom staten eier 67 prosent av selskapet – vil føle like sterkt for Equinor som for Statoil.

Det kan komme dager da det blir viktig også.

Les mer om

  1. Eldar Sætre
  2. Equinor