Kommentar

Fra Caymanøyene til Bankplassen (og hjem igjen) | Kjetil B. Alstadheim

Det er ikke seminaret og konserten med Sting som er problemet for Nicolai Tangen nå. Det er pengene.

Marvin Halleraker / e-mail

 • Kjetil B. Alstadheim
  Politisk redaktør

Det er et ganske sentralt spørsmål som fortsatt henger i luften en ukes tid etter VGs avsløring av et eksklusivt seminar i Philadelphia i november. Det er: Og hva så?

En gruppe nordmenn i sentrale posisjoner, inkludert statsråd Torbjørn Røe Isaksen, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, etikkorakel Henrik Syse og Schibsteds administrerende direktør Kristin Skogen Lund var invitert av hedgefondforvalter og milliardær Nicolai Tangen. Noen måneder senere ble Tangen ansatt som ny sjef i Oljefondet. Han flytter fra finansmiljøet i London til Bankplassen i Oslo.

Det er så man får lyst til å hente frem sin indre Sture Hansen, en konspiratorisk anlagt figur som var fast innslag i NRKs satireprogram Hallo i uken.

«Tilfeldig? Neppe!» slo Hansen fast hver eneste gang. Og slo alarm «på vegne av vanvittig mange».

Les også

Det er på tide å reflektere litt over hvem som nå eventuelt bidrar til å svekke tilliten til Nicolai Tangen | Kristin Clemet

Og hva så?

Mange har slått alarm den siste uken. Så, i et fem timer langt møte onsdag, forsøkte Norges Banks representantskap å finne ut av om det egentlig er skjedd noe kritikkverdig.

Møtet gikk ikke bra for sentralbanksjef Øystein Olsen og visesentralbanksjef Jon Nicolaisen. De ble oppfattet som til dels unnvikende. Flere av svarene ble ikke vurdert som gode nok. Representantskapet, som er Stortingets kontrollorgan for banken, endte med å sende 26 skriftlige spørsmål.

Seminaret er ikke hovedsaken i brevet. De første ti spørsmålene handler om hvordan Tangens formue, blant annet plassert i skatteparadiser, skal håndteres når han tiltrer som oljefondssjef.

Hedgefondforvalter Nicolai Tangen ble i mars ansatt som ny sjef for Oljefondet. Nina E. Rangøy, NTB scanpix

Bånd til skatteparadis

Da Tangen ble ansatt, sa han at han skulle kutte alle bånd til selskapet han har bygget opp. I etterkant viser det seg at det ikke er riktig, slik Dagens Næringsliv har omtalt. Og enda viktigere: Dette er fortsatt ikke avklart. Først nå skal banken og Tangen finne ut hvordan det skal unngås at mulige interessekonflikter og bindinger skaper problemer når Tangen skal passe på landets formue.

«I hvilken grad har hovedstyret fått innsyn i alle relevante sider ved Tangens eierinteresser og økonomiske forhold?» lyder første spørsmål fra representantskapet.

På et så sentralt spørsmål ga Olsen i møtet altså ikke et svar som var godt nok til at representantskapet slo seg til ro.

«Hvordan vil hovedstyret tilrettelegge for at tilsynet og kontrollen i Norges Bank på dette området ivaretas, slik at det i fremtiden ikke kan reises spørsmål om interessekonflikt?» spør representantskapet.

Representantskapet består av tidligere politikere. Også de risikerer å hente frem sin indre Sture Hansen i en slik situasjon. Men dette er et ganske vesentlig spørsmål. Heller ikke på det spørsmålet klarte Olsen å gi et svar som fikk representantskapet til å slå seg til ro. Og det snaut en måned etter at det ble offentliggjort at Tangen fikk jobben.

Representantskapet graver også i selve ansettelsesprosessen. Det viser til at Tangen oppga 12 referanser. Noen av dem er venner av Tangen og hadde vært på seminaret. Representantskapet vil vite hvor mange som oppga at de hadde vært der, og hva hovedstyret visste om referansenes relasjon til Tangen.

Les også

Det er ikke «misunnelig» og «smålig» å stille kritiske spørsmål om Nicolai Tangen | Christina Pletten

Russ og ressurs

VGs avsløring var god og vesentlig. Det er viktig å få innsyn i hvilke nettverk som finnes i de øvre luftlag. Flere av deltagerne er i etterkant kommet på at de burde betalt reisen selv. Eller ikke reist.

Statsråd Isaksen har innsett at han burde sjekket bedre hva slags samling det var. Sejersted og Syse var Tangens gamle venner. Andre var forretningsforbindelser. Lund var venn fra russetiden og nå sjef i Schibsted, der Tangens selskap var stor investor. Isaksen var, ifølge Tangen, invitert som «ressursperson».

Det er ikke galt å treffes. Jeg har selv deltatt på den myteomspunne Bilderberg-konferansen. Men folk som sitter i maktposisjoner, enten det er i næringsliv, politikk eller forvaltning, må være bevisst hva de er med på når de deltar i allsang av «Englishman in New York» på en privatkonsert med Sting. Åpenhet og ryddighet gjør alt slikt enklere. Særlig etterpå.

Så hva med seminaret og ansettelsen. Tilfeldig? Sannsynligvis. Ut fra det som nå er kjent, spilte seminaret neppe noen rolle for at Tangen fikk jobben i Oljefondet. Tangen ble ikke ansatt på et nachspiel, men av Norges Banks hovedstyre etter en anbefaling fra bankens ansettelsesutvalg.

Tangen og Norges Bank har likevel et problem. Ikke på grunn av et hemmelig seminar. Men på grunn av en offentlig kjent formue som det fortsatt ikke er avklart hvordan han skal håndtere når han får ansvar for landets felles pengebinge.

Utrolig nok.

Les mer om

 1. Nicolai Tangen
 2. Oljefondet
 3. Torbjørn Røe Isaksen
 4. Øystein Olsen
 5. Norges Bank

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Norges Banks representantskap sender historisk brev til Stortinget

 2. ØKONOMI

  Syv spørsmål og svar om Nicolai Tangen og oljefondet

 3. ØKONOMI

  Norges Bank er i gang med å sjekke «potensielle interessekonflikter»

 4. KOMMENTAR

  Kvalifisert mann får tiltre i ny jobb | Kjetil B. Alstadheim

 5. ØKONOMI

  Tangen-saken: Olsen lover nye kontrolltiltak

 6. ØKONOMI

  Oljefondets nye sjef: – Jeg verken kan eller vil utøve min eierrolle