Fornuftig av dommeren

  • Inge D. Hanssen
Det er hÞyest uvanlig at en tiltalt i en norsk rettssal fÄr anledning til Ä lese opp fra et forhÄndskrevet manuskript. Konklusjonen mÄ likevel vÊre at det var en klok beslutning av dommeren, mener Aftenpostens rettskommentator.

Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen kunne ikke risikere at Behring Breivik ble sittende taus resten av saken.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Det er Ärsaken til at AndersBehring Breivik fikk bruke langt mer enn de forhÄndsannonserte 30 minuttene tilsin frie forklaring. FÞrst etter 75 minutter ogfem avbrytelser fra dommerens side, avsluttet tiltalte med Ä si at han 22. julihandlet i nÞdrett pÄ vegne av sin by, sitt folk, sin kultur og sitt land.

Talerstol

Hele hans frie forklaring eren studie i politisk ekstremisme, og mange vil nok derfor hevde at han dermedfikk den talerstolen han Ăžnsket seg her i rettssal 250. Det var ingen enkel sak fordommeren Ă„ takle Behring Breivik. Han forlangte Ă„ lese opp hele sitt 13 siderlange manus fordi det la rammen for hans eget forsvar i denne alvorligestraffesaken.

Inge D. Hanssen

Dommeren kunne ha stansetham; det er flere grunner til at hun ikke gjorde det. Indirekte truet tiltaltemed at dersom han ikke fikk viljen sin, kom han ikke til Ä si et ord mer idenne saken. Wenche Elizabeth Arntzensdilemma var at saken vanskelig kan opplyses med en taus Behring Breivik pÄtiltalebenken. Som administrator er det hennes ansvar at saken blirtilstrekkelig opplyst.

Dersom hun hadde stanset ham,kunne det ha vÊrt et grunnlag for anke senere. Og er det noe dommere generelter opptatt av, sÄ er det Ä hindre at avgjÞrelsene deres blir opphevet pÄ grunnav saksbehandlingsfeil.

Uvanlig

Det er hÞyest uvanlig at entiltalt i en norsk rettssal fÄr anledning til Ä lese opp fra et forhÄndskrevetmanuskript. En fri forklaring skal i utgangspunkt vÊre muntlig. Mange tiltaltehar imidlertid med seg en huskelapp eller en liten disposisjon for ikke Äglemme punkter som det er viktig at retten fÄr med seg.

Jeg har aldri tidligereobservert at en tiltalt fÄr anledning til Ä lese opp et 13 sider langtmanuskript.

Flere av de fornÊrmedereagerte overfor bistandsadvokatene at Behring Breivik fikk denne muligheten.Det er forstÄelig.

Konklusjonen mÄ likevel vÊreat det var en klok beslutning av dommeren Ä vise tÄlmodighet og la BehringBreivik snakke ferdig. Selv om vi ble nÞdt til ÄhÞre pÄ mye politisk sprÞyt i 75 minutter.