Kommentar

Fornuftig av dommeren

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    rettskommentator
Det er høyest uvanlig at en tiltalt i en norsk rettssal får anledning til å lese opp fra et forhåndskrevet manuskript. Konklusjonen må likevel være at det var en klok beslutning av dommeren, mener Aftenpostens rettskommentator.

Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen kunne ikke risikere at Behring Breivik ble sittende taus resten av saken.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er årsaken til at AndersBehring Breivik fikk bruke langt mer enn de forhåndsannonserte 30 minuttene tilsin frie forklaring. Først etter 75 minutter ogfem avbrytelser fra dommerens side, avsluttet tiltalte med å si at han 22. julihandlet i nødrett på vegne av sin by, sitt folk, sin kultur og sitt land.

Talerstol

Hele hans frie forklaring eren studie i politisk ekstremisme, og mange vil nok derfor hevde at han dermedfikk den talerstolen han ønsket seg her i rettssal 250. Det var ingen enkel sak fordommeren å takle Behring Breivik. Han forlangte å lese opp hele sitt 13 siderlange manus fordi det la rammen for hans eget forsvar i denne alvorligestraffesaken.

Inge D. Hanssen

Dommeren kunne ha stansetham; det er flere grunner til at hun ikke gjorde det. Indirekte truet tiltaltemed at dersom han ikke fikk viljen sin, kom han ikke til å si et ord mer idenne saken. Wenche Elizabeth Arntzensdilemma var at saken vanskelig kan opplyses med en taus Behring Breivik påtiltalebenken. Som administrator er det hennes ansvar at saken blirtilstrekkelig opplyst.

Dersom hun hadde stanset ham,kunne det ha vært et grunnlag for anke senere. Og er det noe dommere generelter opptatt av, så er det å hindre at avgjørelsene deres blir opphevet på grunnav saksbehandlingsfeil.

Uvanlig

Det er høyest uvanlig at entiltalt i en norsk rettssal får anledning til å lese opp fra et forhåndskrevetmanuskript. En fri forklaring skal i utgangspunkt være muntlig. Mange tiltaltehar imidlertid med seg en huskelapp eller en liten disposisjon for ikke åglemme punkter som det er viktig at retten får med seg.

Jeg har aldri tidligereobservert at en tiltalt får anledning til å lese opp et 13 sider langtmanuskript.

Flere av de fornærmedereagerte overfor bistandsadvokatene at Behring Breivik fikk denne muligheten.Det er forståelig.

Konklusjonen må likevel væreat det var en klok beslutning av dommeren å vise tålmodighet og la BehringBreivik snakke ferdig. Selv om vi ble nødt til åhøre på mye politisk sprøyt i 75 minutter.

Les også

  1. Ingen tegn til medfølelse

  2. Klart inhabil meddommer

Les mer om

  1. Kultur