Det er ikke like gøy på landet lenger | Joacim Lund

  • Joacim Lund

Problemene tårner seg opp på bygda. Det får enkelte til å gå fra bondevettet.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Halvparten av oss får en psykisk lidelse i løpet av livet. Det er masse stigma rundt det, selv om særlig angst og depresjoner er vanlig.

Jeg har hatt det selv.

Les hele saken med abonnement