Kort prosess med langtidsplan | Halvor Hegtun

Stortinget sender Høyres forsvarspolitikk i retur. Selv SV vil ha mer til hæren.

Innrykk på Porsangmoen. Alle partier vil nå gjerne styrke hæren.
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Forsvarspolitikken egner seg best for de brede og samlende forlik, heter det gjerne. Det skal ikke lages unødvendig strid og støy om det som har med forsvar og landets sikkerhet å gjøre.

Men mandag ettermiddag gikk regjeringen på en sjelden smell. Etter et gruppemøte i Fremskrittspartiet ble det klart at stortingsflertallet sender Langtidsplanen for Forsvaret tilbake til regjeringen.

Les hele saken med abonnement