Kommentar

Kort prosess med langtidsplan | Halvor Hegtun

Stortinget sender Høyres forsvarspolitikk i retur. Selv SV vil ha mer til hæren.

Innrykk på Porsangmoen. Alle partier vil nå gjerne styrke hæren. Foto: Sunniva Skarsvåg / Forsvaret

  • Halvor Hegtun
    Halvor Hegtun
    Journalist
Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Forsvarspolitikken egner seg best for de brede og samlende forlik, heter det gjerne. Det skal ikke lages unødvendig strid og støy om det som har med forsvar og landets sikkerhet å gjøre.

Men mandag ettermiddag gikk regjeringen på en sjelden smell. Etter et gruppemøte i Fremskrittspartiet ble det klart at stortingsflertallet sender Langtidsplanen for Forsvaret tilbake til regjeringen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skal tvinges til å forplikte seg mer konkret. Ap, Sp, SV og Frp hevder at det ikke er en fireårsplan de har fått til behandling, men en åtteårsplan med for små og for vage løfter.

Stort sprik mellom ønsker og plan

Langtidsplanen som regjeringen fremla i april, var vesentlig mindre ambisiøs enn hva forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen hadde bedt om i oktober.

Regjeringen foreslo en årlig gjennomsnittlig opptrapping av forsvarsbudsjettene med to milliarder i årene frem til 2028, tilsammen en nivåøkning på 16 milliarder, mot Bruun-Hanssens ønske om 25 milliarder. Spriket var digert, misnøyen i Stortinget stort.

Ap og Sp mente det raskt måtte bli flere folk i alle våpengrener. Frp sa at Forsvaret var det perfekte stedet for kjappe investeringer for å ta oss ut av koronakrisen. Selv SV hadde det travelt med å oppruste så det monnet.

For SV er saken klar: Klarer ikke Norge å trappe opp sitt eget nærvær i nord, blir hullet fylt av amerikanerne. Og spenningen i nordområdene øker.

Tormod Heier, oberstløytnant og forsker ved Forsvarets høgskole, sa det til Aftenposten mandag kveld slik:

– Regjeringen ønsker å lene seg mer på USA. Stortinget ønsker mer nasjonal selvråderett.

Ikke stortingsregjereri

Det var ventet at Stortinget ville forhandle seg til større satsinger. Helikoptre til hæren var en særlig hastesak. Mer til luftvern også. Men i Arbeiderpartiet gikk det en grense for hva man ville holde på med av det som kalles stortingsregjereri. Nasjonalforsamlingen skal ikke styre forsvarsinnkjøpene i smått. Slikt må utredes og planlegges av forsvar og departement, og derfor ble hele planen foreslått sendt i retur.

I runde to kan det ende med et forlik likevel. For bare et nei er i lengden ingen farbar vei – heller ikke for opposisjonspartier.

Bare en uke er gått siden hærsjefen Erik Kristoffersen ble utnevnt til ny forsvarssjef. Han får en delikat politisk prosess å gå inn i.

Les mer om

  1. Forsvaret
  2. Forsvarspolitikk
  3. Langtidsplan
  4. Frank Bakke-Jensen
  5. Halvor Hegtun