Kommentar

Versailles-traktaten bidro til å destabilisere Tysklands skjøre demokratiske regime etter første verdenskrig

I Tyskland bidro avtalen til å destabilisere det skjøre demokratiske regimet.

Lederne for de fire store allierte landene under første verdenskrig fotografert i Versailles, der fredstraktaten ble undertegnet for 100 år siden. Fra venstre David Lloyd George, Storbritannia, Vittorio Orlando, Italia, Georges Clemenceau, Frankrike og Woodrow Wilson, USA. Foto: AP / NTB scanpix

  • Einar Lie
    Einar Lie
    Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

Det er i disse dager hundre år siden den såkalte Versailles-traktaten ble undertegnet, 28. juni 1919. Traktaten fastsatte oppgjøret etter første verdenskrig, som hadde kostet millioner av mennesker livet. Ikke uten grunn har det vært sagt at traktaten markerte slutten på én krig og la grunnlaget for den neste.

Sentralt sto det økonomiske oppgjøret med Tyskland, som ble pålagt ansvaret for krigen. Tyskland mistet sine kolonier, sin handelsflåte, ble pålagt strenge begrensninger i sine militære styrker og måtte avgi rike territorier til nabostatene. Særlig viktig var det at industrielt sentrale områder i Alsace og Lorraine ble overført til Frankrike, sammen med de store kullforekomstene i Saar. I tillegg ble Tyskland pålagt å betale enormt store krigserstatninger til seierherrene.

Les hele saken med abonnement