Kommentar

Hvis min artikkel om NATO er lettvint og amatørmessig, hva skal man da kalle Matlarys og Hjorths lesning av den? | Frank Rossavik

 • Frank Rossavik
  Frank Rossavik
  Kommentator

Hvor sikkert er det at USA svarer på et russisk angrep på et europeisk NATO-land? Det avhenger av flere forhold. Foto: Reinhard Krause / X00149

Svar på kritikk av NATO-artikkel.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Professor Janne Haaland Matlary ved Universitetet i Oslo og generalsekretær Christian Bugge Hjorth i Norges Forsvarsforening mener i en debattartikkel i Aftenposten, 17. april at jeg skriver om NATO på en «svært lettvint» og «amatørmessig» måte.

Angrepet gjelder min kommentar «NATO trygger ikke freden», publisert i Aftenposten 11. april.

Ifølge Matlary og Hjorth er mitt primære argument følgende: «USA vil aldri risikere (atom) krig for å redde Europa».

Det har jeg ikke skrevet. Jeg er ikke i tvil om at et normalt angrep på et av NATOs kjerneland, for eksempel Polen eller Tyskland, vil bli besvart militært. Sannsynligvis gjelder det samme et ordinært angrep, for eksempel en invasjon, i perifere NATO-land som Latvia.

Jeg stilte derimot dette spørsmålet: «Hvis Russland går inn i Latvia, for eksempel på samme måte som russerne gikk inn i Øst-Ukraina, vil NATO da svare militært?»

Mitt spørsmål gjaldt altså primært moderne hybridkriger av den typen Russland har stått bak i deler av Ukraina og Georgia. Vil USA risikere en atomkrig for å stanse en slik?

Svaret mitt var for øvrig heller ikke «aldri», bare at man «kan ha grunn til å tvile».

Frykten for slike typer angrep i de baltiske NATO-statene har vært betydelig lenge. Hvis Matlary og Hjorth skulle trenge dokumentasjon, kan jeg hjelpe.

De to mener ellers at det «er enda mindre sannsynlig at Russland vil skape en artikkel 5-situasjon ved et angrep på for eksempel en baltisk stat enn at USA vil unnlate å svare på et slikt angrep».

– Usannsynlig, men mulig

Ja vel, men hvorfor opprettet NATO da for få år siden en egen styrke på 4000 soldater som roterer mellom de tre baltiske statene (og Polen)? Den ble opprettet nettopp for å dempe frykten.

Styrken har sikkert også en slik effekt. Med NATO-soldater til stede, er det vanskeligere for alliansen ikke å involvere seg militært ved en russisk intervensjon.

Frykten er likevel ikke borte. I Time Magazine (4. april) skriver NATOs tidligere øverstkommanderende i Europa, den pensjonerte amerikanske admiralen James Stavridis, at et «hybrid» russisk angrep på et NATO-land, etter ukrainsk eller georgisk modell, er «usannsynlig, men mulig».

Russlands president Vladimir Putin kan, ifølge Stavridis, være villig til å teste NATOs akilleshæl, «den allerede svekkede politiske viljen».

Les også

NATO er i trøbbel uten USA. Hva skjer hvis amerikanerne ikke kommer? | Øystein K. Langberg

Bekymret for Trump

Stavridis er tydelig bekymret for president Donald Trump, «som har reist tvil ved USAs lojalitet (commitment) til artikkel 5 ved flere anledninger.»

Matlary og Hjorth baserer altså sin kritikk på en feilaktig gjengivelse av kjernen i min artikkel. Så fortsetter de med å avfeie mine øvrige argumenter, som riktignok er spissformulerte, men ikke så upresise og unyanserte som de gjenforteller dem.

La meg avslutningsvis dvele ved ett av deres spørsmål til meg: «At Kina blir viktigere, innebærer ikke at Russland blir mindre viktig – hva slags logikk er det?»

Begrensede ressurser

Logikken er at selv amerikanerne har begrensede militære ressurser, noe ulike kriger i samtiden har vist. At økt amerikansk fokus på Asia i en gitt situasjon kan svekke evnen og viljen til å forsvare Europa, har langt mer kapable folk enn meg vært opptatt av.

På Army Summit i Oslo i fjor høst, var dette - at Russland kan tenkes å slå til mot et europeisk land i en situasjon der USA er for belastet med en konflikt i Asia til å kunne bistå - et sentralt poeng for professor Julian Lindley-French, Europa-direktør ved Institute of Statecraft, for å nevne ett eksempel.

Det er en del av oss, amatørene som bekymrer seg for NATO.

Les mer om

 1. Sikkerhetspolitikk
 2. Russland
 3. Tyskland
 4. Donald Trump
 5. Vladimir Putin
 6. Ukraina
 7. Latvia