Kronprinsen i Nansens skispor

Når kronprins Haakon krysser isen over Grønland, kombineres stolt polarhistorie og dagens klimaforskning. Et pinlig nasjonalt minne om Norge som okkupantmakt snakkes det mindre om.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

For drøye tre år siden ville president Donald Trump kjøpe Grønland. Da runget latteren så høyt at en fornærmet president avlyste sitt besøk i København.

Siden har latteren stilnet. For både Grønland og resten av klodens nordligste områder er i ferd med å få stadig økende betydning.

Les hele saken med abonnement