Frp trenger denne dissensen | Trine Eilertsen

FNs migrasjonssamarbeid ble en kjærkommen anledning for Frp og Siv Jensen til å markere egen politikk.

Kun dager før Frp skal forhandle med KrF om regjeringssamarbeid er avvisningen av FNs migransjonplattform en nyttig egenmarkering.

Dissens er ikke hverdagskost i regjering, men det er heller ikke helt uvanlig. I løpet av de åtte rødgrønne årene markerte SV uenighet med egen regjering flere ganger. Den ene gangen gjaldt det innstramninger i asylpolitikken, en annen gang EUs tjenestedirektiv og en tredje gang vikardirektivet.

Men selv om det skjer av og til, er det på ingen måte optimalt. En regjering er et samarbeidskollegium. Målet vil alltid vil være å komme til enighet og stå samlet om alt regjeringen vedtar. Men av og til er det umulig. Det er en (sjelden) del av livet i en koalisjonsregjering.

Les hele saken med abonnement