Kommentar

Skammelig norsk praksis

 • Inge D. Hanssen
  Inge D. Hanssen
  rettskommentator

Det er en skam at varetektsfengslede fremdeles plasseres på glattcelle.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

En 44 år gammel småkjeltring med rusproblemer ble to ganger i fjor plassert i politiarrest i stedet for en ordinær varetektscelle. Første gangen i fem døgn. Andre gangen i fire døgn.

Loven sier at innsatte ikke skal sitte isolert lenger enn 48 timer på glattcelle.

44-åringen har nå saksøkt staten og krever at Oslo tingrett avsier dom for at behandlingen han ble utsatt for, er i strid med to paragrafer i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Det gjelder brudd på privatlivets fred og forskjellsbehandling i forhold til soningsinnsatte.

Ifølge EMK kan et slikt inngrep bare forsvares dersom det har tilstrekkelig hjemmel i nasjonal rett, og dersom staten godtgjør at bruk av isolasjon har vært «nødvendig i et demokratisk samfunn».

Les også:

Les også

Klienten hennes satt 506 dager i varetekt. Så ble han frifunnet.

Advokaten til 44-åringen, Frode Sulland, hevder at disse vilkårene ikke er oppfylt – og da foreligger det konvensjonsbrudd. Advokatforeningen støtter søksmålet og har trådt inn som partshjelper i saken. Advokat Bendik Falch-Koslung fører saken for foreningen.

Staten har en annen oppfatning og mener at den norske praksisen ikke bryter med EMK. Tirsdag skal advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten begrunne statens syn.

Internasjonal kritikk

Uansett hvilket resultat tingretten måtte komme til, er det skammelig at norske myndigheter ikke har ordnet opp forlengst. I mer enn 20 år har Norge fått kjeft fra Europarådets torturkomité (CTP) og FNs komité mot tortur (CAT) for utstrakt bruk av politiarrest ut over 48 timer.

I retten mandag opplyste advokat Sulland at det er personer som har sittet på glattcelle i 28 døgn!

Dette har ikke gått upåaktet hen hos Sivilombudsmannen heller. I fem rapporter, den første i 1997, har han på eget initiativ vurdert bruken av glattcelle. Rapportene er ingen lystig lesning.

Sivilombudsmannen mener at politiarrest ikke kan brukes etter at det foreligger kjennelse fra retten om varetektsfengsling. Antall brudd på reglene er alvorlige og urovekkende. Myndighetene må gjøre hva man kan for å forhindre bruk av glattcelle ut over 48 timer.

Plassmangel

Dessuten, og her er vi ved sakens kjerne, sivilombudsmannen mener at alminnelig mangel på varetektsplasser ikke er god nok grunn til å isolere folk på glattcelle.

Den viktigste årsaken til regelbruddene er nemlig mangel på varetektsplasser. Den siktede blir sittende på glattcelle hos politiet fordi det ikke er plass i våre fengsler.

Les også:

Les også

Mellom 10 og 15 personer har sittet på glattcelle i over fem døgn

Det er ingen grunn til å kritisere politiet eller kriminalomsorgen – de kan ikke trylle frem celler.

Justisministre har kommet og gått. Alle har vært klar over problemstillingen. Selv om det har vært litt flikking her og der, har de stort sett vendt det døve øret til kritikken.

Norske regjeringer har alltid vært flinke til å påpeke brudd på menneskerettigheter i andre land.

Ugresset i vår egen bakhage har de ikke gjort noe med.

Les mer om

 1. Kultur

Relevante artikler

 1. KRONIKK
  Publisert:

  Stopp systematisk ulovlig isolasjon umiddelbart!

 2. NORGE
  Publisert:

  Sivilombudsmannen: Bergen fengsel bryter loven

 3. NORGE
  Publisert:

  De er psykisk ustabile og skader seg selv. Hjelpen er å bli låst inne på en glattcelle.

 4. NORGE
  Publisert:

  Oslo fengsel får kritikk for bruk av isolasjon og «umenneskelig behandling» av fanger

 5. NORGE
  Publisert:

  Bergen fengsel får krass kritikk i ny dom om ulovlig bruk av isolasjon

 6. A-MAGASINET
  Publisert:

  Musiker satt nesten 1700 timer på glattcelle: – Jeg trodde jeg skulle dø