Er det lurt å sitte i regjering? | Kristin Clemet

  • Kristin Clemet
Høsten 2013 skrev de fire partilederne på borgerlig side under en samarbeidsavtale. Et parti har større innflytelse i regjering enn utenfor regjering. Men om partiet vinner på det, kommer mye an på partiet selv, skriver Kristin Clemet.

Et stort dansk parti sier eksplisitt at det ikke ønsker å sitte i regjering, antagelig i frykt for regjeringsslitasje. Det er bra ingen partier i Norge uttrykker seg slik.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Venstre har bestemt seg for å starte forhandlinger om å gå inn i Høyre/Fremskrittsparti-regjeringen. De fleste regner nok med at forhandlingene lykkes, og at Venstre går inn i regjering en gang på nyåret.

Kristelig Folkeparti har bestemt seg for å forbli i opposisjon, men avviser ikke kategorisk at det kan komme en ny diskusjon i partiet om en eventuell regjeringsdeltagelse, dersom Venstre går inn. Både Venstre og KrF vil gjerne at partiene holder sammen.

Les hele saken med abonnement