Kommentar

Mistroens sykehus | Andreas Slettholm

  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator
Den foreløpige skissen over nytt sykehus på Gaustad viser de nye byggene som er planlagt bygget frem mot 2028 i grått. De tre høyblokkene sør for dagens Rikshospital ses til venstre i bildet. De tre blokkene skal bygges på plassen foran dagens inngangsparti og sørover mot Ring 3. Inngangspartiet skal flyttes til østsiden, der det skal bygges to nye bygninger ut mot Sognsvannsveien.

Få involverte synes å ha tillit til at Helse Sør-Øst vet hva de gjør med sin store sykehusplan. Med god grunn.

Dette skal handle om sykehus.

Om planen om å selge hele Ullevål sykehus og bygge stort regionsykehus på Gaustad, i tilknytning til Rikshospitalet. I tillegg skal Aker gjenåpnes som lokalsykehus, og Radiumhospitalet blir pusset opp.

Les hele saken med abonnement