Helsehusene gaper over for mye

Helsebyråden Robert Steen måtte svare for seg under høringen i bystyrets helse- og sosialutvalg. Snart er det en ny runde. Opposisjonen er ikke fornøyd med informasjonen de har fått.

Oslos helsehus er blitt lokalsykehus. Det var kanskje ikke helt det som var intensjonen.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Helsebyråden Robert Steen fra Arbeiderpartiet måtte stille på høring på mandag i bystyrets helse- og sosialutvalg. Det skyldes de mange rystende historiene fra Ullern helsehus som har kommet frem i blant annet NRK og Avisa Oslo.

Det var et mangfold av saker som skulle belyses, forklares og analyseres: Underbemanning. Pandemi. Middagsverter. Besøksverter. Kartlegging. Demenslidelser. Tilsyn. Undersøkelser. Velferdsteknologi. Bleier. Gråt. Fortvilelse.

Les hele saken med abonnement