Kommentar

Hvis Sveits kan beskatte formuer, kan Norge også

Vi liker å skryte av jevn inntektsfordeling i Norge, men den private formuesfordelingen er vel så skjev som i Storbritannia og Frankrike.

  • Martin Sandbu
    Spaltist

Det er mange likhetstrekk mellom Sveits og Norge. Begge fjellheimene er velstående, demokratiske samfunn som har holdt et ben utenfor det europeiske samarbeidet. Mindre kjent er at begge er blant få land som fortsatt har formuesskatt. Men der begynner også forskjellene. Mens formueskattens rolle i det sveitsiske skattesystemet står fast som en grunnmur, er den under stadig press i Norge.

Her er det Sveits som er på lag med fremtiden. Selv om mange land har kvittet seg med den, har ideen om formuesskatt plutselig blomstret opp på nytt.

Les hele saken med abonnement