Uskyldig dømt for voldtekt av datteren

- Jeg opplevde noe jeg mente var fullstendig uriktig og valgte å gjøre noe med det, sier jurymedlem Børre Reksten.

Ikke bevis. Fagdommerne i to rettsinstanser ville dømme mannen. Juryen i lagmannsretten mente bevisene ikke holdt. De hadde rett. Datteren løy. Justismordet ble avverget.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Bevisvurderingen i straffesaker er for viktig til at den kan overlates til fagdommerne alene. Legfolk — du og jeg - har like god kompetanse. Bedre, faktisk, ut fra det som må sies å være høstens rettsskandale.

Med et nødskrik har vi unngått justismord.

I januar i år ble den 48 år gamle mannen i Oslo tingrett funnet skyldig i fire voldtekter av sin egen datter. Voldtektene skulle ifølge tiltalen ha skjedd da jenta var ni-ti år gammel. Hun er nå 16.

Blir dømt

I tingretten sto det påstand mot påstand. Ingen vitner, ingen DNA, ingen fingeravtrykk, ingen legeundersøkelse. Faren hadde ingen formening om hvorfor datteren beskyldte ham for voldtekt.

Statsadvokat Line Nyvoll Nygaard la ned påstand om fengsel i syv år. Forsvarer Solveig Høgtun ba om frifinnelse.

En enstemmig rett finner ikke tiltaltes forklaring troverdig. Den virker konstruert. Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har forgrepet seg seksuelt på datteren.

Jentas forklaring virker svært troverdig, mener dommerne. Retten finner det bevist at hun ikke har noen grunn til å komme med uriktige anklager mot sin far.

Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik og meddommerne dømmer faren til seks års fengsel og 250 000 kroner i oppreisning til datteren.

Les også

Fikk seks års fengsel for voldtekt av datteren. Så erkjente hun løgnen.

Juryen sier nei

48-åringen anker til Borgarting lagmannsrett. Her møter statsadvokat Cecilie Schløsser Møller som aktor. Bevisene er de samme; fremdeles er det påstand mot påstand.

Fredag 19. oktober klokken 11.25 kommer lagrettens kjennelse: — Ikke skyldig!

De tre lagdommerne Anne Magnus, Anne M. Samuelson og Åsne Julsrud bruker ikke lang tid på å bestemme seg:

"Lagmannsretten tilsidesetter lagrettens kjennelse da den enstemmig finner at det er utvilsomt at tiltalte er skyldig."

Irritert jurymedlem

Så skjer noe høyst uvanlig. Samme dag sendte jurymedlem Børre Reksten en oppsiktsvekkende mail til Anne Magnus, rettens administrator. Han er meget overrasket og irritert over at retten satte kjennelsen til side:

Jeg er overbevist om at lagretten kom frem til riktig slutning, at tiltalte ikke er skyldig. Vi var ni som stemte mot og én som under tvil stemte for, altså så nær en enstemmig avgjørelse man kan komme.

Lagretten fant så mange svakheter ved jentas forklaring at flertallet følte seg usikker på om dette kunne være den fulle og hele sannhet. De mente det ikke var tilstrekkelig til å dømme faren til mange år i fengsel.

Falske anklager

Onsdag 14. november tar saken en ny og høyst overraskende vending. Bistandsadvokat Maria Bergram Aas opplyser at fornærmede sier hun har avgitt falsk forklaring.

Jenta innrømmer at hun ikke har vært utsatt for seksuelle overgrep.

I politiavhør for en uke siden bekreftet den 16 år gamle jenta at anklagene mot faren var oppspinn.

Det som nå gjenstår, er at lagmannsretten formelt må avsi frifinnende dom.

Vi kan bare tenke oss hvordan faren har hatt det siden han ble anmeldt for godt over to år siden. Fra januar i år har han levd med en dom på seks års fengsel hengende over seg.

En lærepenge

Denne saken bør være en lærepenge for skråsikre dommere. De tok ikke hensyn til den forstandige tvil.

Det var juryen som sto for rettssikkerhetsgarantien.

En nærliggende konklusjon er at Stortinget bør endre loven slik at lagmannsretten ikke lenger får adgang til å sette frifinnende kjennelser til side.

Det er fremdeles bedre at ti skyldige går fri enn at én uskyldig blir dømt.

inge.d.hanssen@aftenposten.no