Pandemisme i Brussel

Grensene er stengt, den frie flyt satt på vent. EUs krisehåndtering går ut på å sette EU-ordninger ut av spill.

Toppmøtene i EU har forflyttet seg til skjerm.
Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

De kan trygt føle lettelse, de som måtte ha gått rundt med en angst for at EU skulle utvikle seg til et Europas forente stater.

I pandemikrisen som i migrasjonskrisen er det overtydelig at det er enkeltstatene som gjelder, ikke det hardt plagede fellesskapet i Brussel. Seminarer om den europeiske drøm får heller tas noen tusen håndvasker senere.

Les hele saken med abonnement