Kirkebryllup som eksklusiv rett

Sturla Stålsett mener nestekjærligheten er et viktig begrep, både for Kirkens bymisjon og for Oslos innbyggere.

Det mobiliseres til kamp i kirken. Nok en gang er det spørsmål knyttet til seksualitet og kjønn som splitter.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det ligger i en religiøs institusjons natur å ikke lede an når normer og levesett er i endring.

Men det betyr ikke at kirken kan bli stående fast i gamle spor uten etter hvert å miste oppslutning fra et folk og en menighet som er i ferd med å akseptere nye samlivsformer. Slagordet om en åpen folkekirke mister raskt mening hvis ikke alle som søker seg til den blir inkludert på like vilkår.

Nå er det spørsmålet om vigsel av homofile som er det store konfliktspørsmålet innad i kirken. Tidligere har det vært spørsmål om kvinnelige prester, kvinnelig biskop og ordinasjon av homofile og lesbiske prester. Kjønn og seksualitet er underlig betent i en kirke som ellers liker å fremstille seg som talsmann for kjærlighet og inkludering.

Opp til kirken selv

Da striden sto om kvinnelige prester og biskoper, hadde vi en statskirke som gjorde at sekulære myndigheter kunne overstyre kirken og ta beslutninger i liberal retning. Nå er det opp til kirkens egne liberale krefter å samle tilstrekkelig støtte for sitt syn og sin bibeltolkning.

Motstanderne av homofil vigsel vant det forrige slaget da kirkens øverste organ, Kirkemøtet, behandlet saken i vår. De konservative mobiliserte effektivt. En del tilhengere av at homofile skal få denne retten, meldte seg ut av kirken i protest. Det blir det imidlertid ikke endring av.

Organisasjonen Åpen folkekirke har tatt konsekvensen av dette. Under ledelse av den liberale teologen Sturla J. Stålsett vil de bruke mulighetene kirkevalget og kirkedemokratiet gir, til å få flertall for en ekteskapsliturgi også for likekjønnede par.

Klargjøring av syn

De konservative har svart med å opprette Levende folkekirke, som kjemper for det motsatte syn. Nå skal det lages lister til neste kirkevalg som gjør det klarere hvilket syn de ulike kandidatene forfekter. Det er positivt.

Oppslutningen om valget vil trolig øke når kirkemedlemmene vet hva de ulike representantene står for. Mobilisering på begge sider vil forhåpentlig gi et representativt utfall.

Motstanderne av homofil vigsel advarer om at et ja vil føre til full splittelse i kirken på alle nivåer. Det kan hende, men i så fall blir det trolig bare midlertidig.

Historien har vist oss at kirken til slutt følger etter og aksepterer normendringene i samfunnet ellers når det gjelder kjønn og seksualitet – om enn motstrebende. Det er for eksempel ikke mange som fortsatt snakker om heterofilt samboerskap som en stor synd og en trussel mot kristne verdier, selv om ekteskapet holdes frem som idealet. Færre og færre lar seg opprøre av at også homofile lever ut sin kjærlighet i åpenhet og kan inngå ekteskap.

Spørsmålet er heller når, ikke om, kirken vil likestille heterofil og homofil kjærlighet. Da vil kirkebryllup ikke være en eksklusiv rett for dem som foretrekker partnere av motsatt kjønn.