Skal Kirken tjene brukere eller vinne sjeler?

Den norske kirke er ikke fremmed for oppfinnsom kommunikasjon. Her holder biskop Kari Veiteberg pressekonferanse foran Oslo domkirke.

Den norske kirke kan stå foran en diskusjon om sin merkevare.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

«Kardinaler, mine brødre, vi må atter en gang være tilbaketrukne. Utilgjengelige og mystiske. Det er bare slik vi på ny kan fremstå attråverdig», sier pave Pius XIII (Jude Law) i dramaserien The young pope fra 2016.

Der får Den katolske kirke overraskende en ung pave. Forventningen er at han skal bringe kirken mer i pakt med samtidens strømninger. I stedet velger han en sterkt konservativ dreining.

Les hele saken med abonnement