Gjenreis Y-blokken! Eller?

Nok en begredelig dag for Nikolai Astrup.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Plutselig kan man se himmelen over Youngstorget fra Akersgata. Y-blokken er historie.

Tross iherdig innsats fra norsk kulturliv. Selv ikke en tidligere byplansjef utstyrt med potteplanter kunne stanse gravemaskinene i april.

Les hele saken med abonnement