Sykelønn er et kostbart politisk tabu | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen

Arbeiderpartiets blinde forsvar for enkelte av LOs løsninger er et problem.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

En av de mest fascinerende episodene i nyere norsk politikk var da daværende LO-leder Gerd-Liv Valla filleristet statsminister Jens Stoltenberg og arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen så støvskyen nærmest sto ut av tv-skjermen. Hanssen og den rødgrønne regjeringen hadde lansert et forslag om innstramning i sykelønnsordningen som innebar at arbeidsgiverne skulle betale en større andel av utgiftene. Han ble kjølhalt og hengt til tørk i skam.

Det ble ingen innstramning. Det ble enda litt mer avtale om inkluderende arbeidsliv (IA).

Les hele saken med abonnement