Like barn leker best

Arian Din Kirkebø valgte å gå på Kuben videregående skole, blant annet fordi han ville ha et skolemiljø som var flerkulturelt. Det er store forskjeller i Oslo. På Ullern har bare 13 prosent et annet morsmål enn norsk. På Kuben er det 76 prosent.

Etnisk segregering preger livet på Oslos videregående skoler. Er det så farlig?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

– Jeg føler meg som utlending. Og det er fint å være sammen med folk med de samme erfaringene. Som har gått gjennom det samme.

Sitatet kommer fra Will Wani, som går på Kuben videregående skole der 76 prosent av elevene er minoritetsspråklige. Selv har han røtter fra Sør-Sudan. Snittet for å komme inn på Kuben er godt over 4 i snitt.

Les hele saken med abonnement