Liberalt demokrati eller autokrati. Det er vår tids største utfordring.

Krigen har gjort oss enda mer oppmerksomme på hvor dyrebart det liberale demokratiet er, skriver Kristin Clemet (bildet).

For mange i Norge er det selvinnlysende at det er bedre å leve i et liberalt demokrati enn i et autokrati. Men er det så selvinnlysende at vi tar det for gitt?

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

I juli 2020 skrev professor emeritus Helge Hveem en viktig kronikk i Aftenposten.

Han skrev om den globale kampen mot liberalismen: «På flere fronter angripes liberale ideer og institusjoner som individuell frihet til å velge, tro og ytre seg, personvern og frihet fra vold, et fungerende demokrati og uavhengig rettsvesen.»

Les hele saken med abonnement