Kommentar

Derfor skal NSB stykkes opp

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Foto: Stein J. Bjørge

En gang var Norges Statsbaner og svenske Statens Järnvägar to sider av samme sak. Nå kan de bli det igjen.

Kommentar
Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

For lenge siden bodde to brødre i Norden. De kunne gå for å være tvillinger, var storvokste og dominerende, den ene større enn den andre. Begge drev med jernbane.

I Norge rådet Norges Statsbaner (NSB) grunnen. NSB var alt innen jernbane.

Statens Järnvägar (SJ) var det og enda litt til, i Sverige: Hoteller. Restauranter. Rengjøring. Eiendom. Skinnegang. Verksteder. Spedisjon. Lokaltog. Regiontog. Langdistansetog. Alt varStatens Järnvägar, med titusenvis av ansatte.

SJ er ikke lenger Statens Järnvägar

I dager SJs rolle begrenset til å kjøre mange avSveriges langdistansebaner. Antall ansatte er en brøkdel i forhold til velmaktsdagene. SJ står ikke lenger for Statens Järnväger, selv om SJ AB fortsatt er statseid.

Allerede i 1990 ble SJ utkonkurrert på den første enkeltstrekningen, av et svensk busselskap som også ville kjøre tog.

I dag, og i fremtiden, må SJmed jevne mellomrom vinne nye anbudskonkurranser for åkunne fortsette å eksistere. Konkurrentene er andre svenske togselskap oginternasjonale kjemper som kinesiske MTRog franske Veolia.

Hva blir igjen av Norges Statsbaner?

Nylig skrev Aftenposten at NSB ifølge Regjeringens forslag til jernbanereform skal avvikles, slik vi kjenner selskapet i dag. Avvikling er en spissformulering som kan misforstås i betydningen at NSB skal opphøre å eksistere. Men det er en formulering ansatte i NSB mener er dekkende. Samferdselsminister Ketil Olsen insisterer på at NSB ikke skal avvikles.

Regjering og støttepartier vil at NSB fortsatt skal spille en betydelig rolle. Men som hva?

I 1996 ble skinner, signalanlegg og trafikkledelse overført til Jernbaneverket. Ifølge det nye reformforslaget, slik Aftenposten har fått det referert fra flere ulike kilder etter et allmøte i Jernbaneverket torsdag, og slik NSB-sjef Geir Isaksen gjengir det på selskapets egne nettsider, vil NSB bli fratatt en rekke oppgaver. Mange vil tenke at det skjer etter mønster av Sverige og SJ.

Togsettene overføres til et eget materiellselskap under Jernbaneverket som direktorat. Det samme skjer med verkstedene. Jernbaneverket skal ta seg av planleggingen av jernbanen. Eiendomsselskapet Rom Eiendom løsrives fra NSB. Det har gitt inntekt og noe økonomisk frihet gjennom salg og utvikling av områder somBarcodei Oslo.

NSB skal kjøre tog, vel å merke der de måtte klare å vinne anbudskonkurransene. Den konkurransen kan bli tøff. Sommeren 2013 fortalte MTR til Aftenposten at de står klare til å kjempe om norske ruter.

Kan gi et kjempeløft for norsk jernbane

SJ gikk i kjelleren da de mistet sin monopolsituasjon. Selskapet følte seg underlegent allerede da den første konkurransen om linjene var et faktum i Sverige. Men restene av selskapet kom tilbake, og lykkes for tiden godt. Også en ny utgave av NSB kan komme tilbake, hvis det går som Regjeringen håper, og vi dagpendlere med hjerte for NSB gjerne ser. Reformen er et forsøk på å løfte norsk jernbane, ikke knekke den. NSB har dessuten vist at det kan konkurrere. I dag opererer det i Sverige med datterselskapet SvenskaTågkompaniet, der 98 prosent av kundene sommeren 2013 var fornøyd. Det er tall bare land som Sveits kan matche.

Sveits og Danmark tok den store dugnaden

For noen år tilbake gjennomførte Sveits en folkestøttet kjempedugnad for jernbanen. Brått ble den istand til å drive effektivt, punktlig og gi et tilbud med et utallavganger. Også Danmark, der det var fullt togkaosi 2006, har gjennomført en kjempedugnad. I år er alt vedlikeholdsetterslep tatt igjen. På samtlige baner etableres det nye europeiske signalsystemet ERTMS, uten utvendige lysanlegg og signalsystem.

Regjeringen ønsker å vitalisere norsk jernbane. Jernbaneverket kan gis makt og frihet til å bygge ut etter behov, slik Avinor gjør innen luftfart, og slik Schweizerische Bundesbahnen(SBB) gjør det.

Heller ikke NSB vil beholde dagens NSB

Hverken Jernbaneverket, Flytogeteller Regjeringen ønsker å fortsette som i dag. Heller ikke NSB, som i november 2013 selv foreslo å avvikle selskapet slik det fremstår i dag. Geir Isaksen åpnet til og med for å droppe navnet NSB.

Før 1996 var det NSB som var norsk jernbane. Nå overtar Jernbaneverket denne rollen, slik selskapet har jobbet for i flere år. Hva det blir igjen av NSB er et åpent spørsmål.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/NSB-sjefen-For-tidlig-a-si-om-vi-vil-gjore-som-SJ-i-Sverige-7928104.html

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Slik-vil-NSB-sjefen-lose-togproblemene-i-Norge-7386755.html

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Slik-ser-tog-Europa-ut-7226456.html

Les mer om

  1. Kultur