Jens Chr. Hauge og jødeforfølgelsene | Nils Morten Udgaard

  • Nils Morten Udgaard
Jens Chr. Hauge fotografert i forbindelse med intrevjuet i april 1988.

Spørsmålene som Marte Michelet reiser i sin bok, var aktuelle også da Jens Chr. Hauge i 1988 overraskende sa ja til et intervju. Og Hauge var i forsvarsposisjon.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

Det er noen intervjuer du som pressemann husker bedre enn andre. Den lange samtalen med Jens Chr. Hauge i april 1988 var et slikt møte. Den tidligere mil.org-sjefen var en sky mann som sjelden åpnet seg for mediene, og vi i Aftenposten var litt overrasket da han sa ja til et intervju «foran 9. april». Hva som virkelig lå ham på hjertet, ble raskt klart: Hjemmefronten og de norske jødenes skjebne under krigen.

Spørsmålene som Marte Michelet reiser i sin bok Hva visste Hjemmefronten? var aktuelle også den gang. Og Hauge var i forsvarsposisjon. Han begrunnet – så vidt jeg har funnet ut, for første gang offentlig – holdningen i de væpnede hjemmestyrkene, som han ledet. I Michelets betimelige og velskrevne bok gjengis to korte sitater fra intervjuet, men hun gjengir ikke hele bredden i Hauges redegjørelse.

Les hele saken med abonnement