Kommentar

Inge D. Hanssen: Med lukkede dører får vi et skjevt bilde av det som skjer i retten

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    Rettskommentator
Fredag gikk deler av Eirik Jensens forklaring for lukkede dører.

Lagmannsretten har vedtatt «svingdørs-offentlighet».

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk rettspleie at hovedforhandling i straffesaker går for åpne dører. Prinsippet er nedfelt både i domstolloven og i Den europeiske menneskerettighetserklæringen.

Årsaken er blant annet at allmennheten – som oftest representert ved pressen – skal kunne kontrollere hva som skjer i rettssalen; at tiltalte ikke utsettes for overlast og får det forsvar han eller hun har krav på.

Les hele saken med abonnement