SSB må ha siste ordet | Trine Eilertsen

  • Trine Eilertsen
Onsdag var ekspedisjonssjef i Finansdepartementet Amund Holmsen, finansminister Siv Jensen (Frp) og departementsråd Hans Henrik Scheel på høring hos kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Tidligere forskningsdirektør Kjetil Telle mener SSBs uavhengighet er i fare. Han kan ikke ignoreres.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

SSB-høringen ble, som ventet, en røff runde for avgått direktør Christine Meyer. Selv om høringen først og fremst skal handle om statsrådens sakshåndtering, trekkes andre inn for å opplyse saken. Opplysningene denne gangen ble gitt av stemmer som har vært motstandere av at endringene i SSBs forskningsavdeling overhodet ble satt i gang, som sjeføkonomene i LO og NHO.

Opplysninger kom også fra styrelederen i SSB, Morten Reymert, som, for første gang – også for SSB-ledelsen – sa at han mente omstillingene gikk på tvers av styrets ønsker fra april i fjor. Sammen med ansatterepresentantene uttrykte Reymert hard kritikk mot Meyer. Vi må regne med at kritikken er representativ for hele styret, et styre som tankevekkende nok har ventet med sin kritikk av gjennomføringen av endringsprosessen til etter at direktøren gikk av.

Les hele saken med abonnement