Verdien av bombesår og forvridd armeringsjern må ikke undervurderes | Øystein K. Langberg

  • Øystein Kløvstad Langberg

Regjeringen bør strekke seg langt for å beholde 22. juli-senteret nøyaktig der det er i dag.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her.

I 1917 meldte Marcel Duchamp inn et masseprodusert hvitt urinal til en utstilling i New York.

Ved å ta objektet ut av sitt vanlige miljø, sette på en signatur og plassere det i en utstillingshall, skapte kunstneren et av de mest kjente og omdiskuterte verkene i moderne tid. På en elegant måte fikk Duchamp vist hvor mye endrede omgivelser og kontekst kan bety for hvordan et objekt oppfattes.

Les hele saken med abonnement